Publisert: 31.05.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

25 kr ekstra per slaktegris

I Danmark har fôrrådgivere, veterinærer og ventilasjonseksperter gått sammen om ei rådgivningspakke. Målet har vært å få 25 kr i pluss per slaktegris.


25 kr ekstra per slaktegris

I Danmark har fôrrådgivere, veterinærer og ventilasjonseksperter gått sammen om ei rådgivningspakke. Målet har vært å få 25 kr i pluss per slaktegris.

–        Dette har vært et landsdekkende prosjekt hvor utgangspunktet var å øke produktiviteten i 200 besetninger, forteller Lisbeth Jørgensen i dansk Vitencenter for Svineproduktion. 

– Her har vi vi rådgivere blitt utfordret til å bruke kunnskapen vi har, men det hele er sydd sammen på en annerledes og helhetlig måte for gi svineprodusenten et løft, opplyser Jørgensen.  Og prosjektet har vært lærerikt både for svineprodusenter og rådgivere. Det hele har vært gjennomført slik at svineprodusenten først har hatt besøk av sin vanlige svinerågiver sammen med tre eksperter, en på fôr og en på ventilasjon, pluss en veterinær. Her har en gått i fjøset både når grisene får fôr og en har gjort det samme når grisene ligger rolig (klimarunde). Da er fokus hvor og hvordan grisene ligger i bingen. Rådgiverne har etterpå blitt enige om tre til fem forbedringsområder i hver besetning. Deretter har rådene blitt formidlet til svineprodusenten gjennom en dialog/ eller et besøk.

– For å få resultater er det viktig at svineprodusenten har forståelse og tro på de endringene som foreslås, forteller Jørgensen. Det hele følges opp av en handlingsplan med konkrete instrukser og forventa effekter. Ni av ti besetninger har fått et løft av denne typen rådgivning. Men i noen besetninger ble løftene lavere enn kostnadene.

Mest å hente på fôr

Selv i Danmark med lave fôrpriser er det mye å hente hvis en klarer å forbedre fôrutnyttelsen. Snittet i Danmark er 2,85 FEg/kg.

– Den beste fjerdedelen av slaktegrisbesetninger ligger fem prosent under dette snittet. Det alene betyr 27 kroner bedre dekningsbidrag for disse, opplyser Jørgensen.  Typiske fokusområder i prosjektet er å se på fôrmalingsgrad (mange har hjemmemaling) eller innstilling av fôrautomater for de som har tørrfôr.

– Det er overraskende hvor ofte automater kan være innstilt feil, sier Jørgensen. For de som har våtfôring blir det vurdert om en har riktig fôrkurve samt rutinene i forbindelse med daglige justeringer. Blandesikkerhet og innstillinger av våtfôringsanlegget er også viktig.

–        Fôrmengden bør justerers to ganger daglig ved at du tar en titt i troa en halvtime etter fôring, sier Jørgensen. Renhold av troer er også viktig, og ikke minst er det fokus på at vannnipler virker som de skal.   

Optimal ventilasjon og utsortering

Ventilasjon har vært et annet viktig fokusområde. Det gjelder både innstilling av minimumsventilasjon og strategi for temperatur og overrisling Spesielt i Danmark er en mye høyere dødelighet på slaktegris enn i Norge (snittet er 3,8 %). Halveres dødeligheten får produsente 12 kr ekstra i dekningsbidrag. I tillegg har sortering og utveiing vært et vanlig fokusområde i prosjektet.

– Det er en del å hente i å finne rett slaktevekt. Vi beregnet gevinsten av å treffe på området med optimal slaktevekt til 3 kr pr gris pr kilo avvik, sier Jørgensen. Andre typiske fokusområder har vært klargjøring, renhold og opptørking av dyrerom, optimal bruk av sykebinger samt behandlingsstrategier.  I sum har prosjektet vært så vellykket at danskene nå har et nytt prosjekt på gang, «Turbo på slaktegrisproduksjon».