Publisert: 15.02.2022 Oppdatert: 15.02.2022

Stikkord:

Ridder av St. Olavs orden

Den 29. november i fjor ble professor, dr. agric Odd Vangen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet slått til Ridder av 1. klasse av den kongelige norske St. Olavs Orden.


Det var kansellisjef Mette Tverli som på vegne av Slottet overrakte den. Det er Odd Vangens 50-årige innsats i avlsarbeidet, ikke minst for gris, for dyrevelferd og bærekraft i husdyrproduksjonen, som danner grunnlaget for utnevnelsen.

– Dette er en stor dag for oss alle, spesielt for fakultetet vårt, men også for hele NMBU, for hele næringen, for samfunnet, sa dekan Kari Kolstad under åpningen av tilstelningen.

Odd Vangen er født i Drammen og oppvokst i Mjøndalen i Nedre Eiker. Han ble tildelt dr. scient-grad i svineavl i 1974, og dr. agric-grad i landbruksvitenskap i 1980. I 1987 ble han utnevnt til professor i husdyravl og genetikk av kongen i statsråd. Han har vært ansatt ved NMBU (tidligere Norges landbrukshøgskole) gjennom hele sin yrkeskarriere.

Vangen er en nasjonalt og internasjonalt anerkjent underviser, foredragsholder og formidler. I tillegg har Vangen mange forskeropphold i utlandet, samt faglige verv i og utenfor universitetet i Norge og internasjonalt. Han har skrevet et stort antall vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler, og mottatt en lang rekke priser og æresbevisninger. Han har også vist stort engasjement i utdanningspolitikken og utviklingen av universitetet på Ås.

Et stort og bredt engasjement og en tydelig stemme er noen av egenskapene som ble brakt frem i omtalen av Vangen da han ble belønnet med den høyest rangerte dekorasjonen man kan få for sivil virksomhet.

Helt siden han selv avla sin doktorgrad på 70-tallet, har Vangen jobbet for at ikke bare tilvekst og fôrutnytting, men et bredt spekter av egenskaper må ligge til grunn i avlen for robuste og friske dyr.

Odd Vangen har forsket på og undervist i så godt som alle produksjonsdyr i Norge, i tillegg til hest og hund, og har derfor stor bredde i kunnskapen sin. Han har engasjert seg i samfunnsdebatten, for eksempel i forbindelse med naturmangfoldloven, og som en tydelig stemme i arbeidet med etisk og bærekraftig avl på hund og hest.

– Jeg har stått på skuldrene til så mange. Til et vitenskapelig fagområde, som i samarbeid med avlsorganisasjonene, husdyrindustrien, forvaltere og brukere gjennom 50 år har vært det området jeg har operert innenfor. Det er dette fagområdet som har gitt meg muligheten til å bidra til denne husdyravlsforskningen og utviklingen, og dermed til norsk dyrevelferd og bærekraftig landbruk, sa Odd Vangen.

 

Fakta: St. Olavs Orden

Den Kongelige Norske St. Olavs Orden er en fortjenstorden innstiftet av kong Oscar I den 21. august 1847. Den er oppkalt etter Norges helgenkonge, Olav den hellige. Ordenen tildeles som «belønning for utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten». Wikipedia