Publisert: 10.05.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

23,0 beregna avvente per årspurke

Resultatene for Ingris i 2009 viser tidenes resultat for norske purker. I gjennomsnitt avvente hver årspurke 23,0 smågriser. Framgangen skyldes både flere kull per årspurke og større kull.

 


23,0 beregna avvente per årspurke

Resultatene for Ingris i 2009 viser tidenes resultat for norske purker. I gjennomsnitt avvente hver årspurke 23,0 smågriser. Framgangen skyldes både flere kull per årspurke og større kull.

 

 

Tidenes resultat

2009 er det beste året noen sinne når det gjelder produksjonsresultater hos norske purker og svineprodusenter (tabell 1). Vi har nådd en milepel med 23 beregna avvente per årspurke. Totalresultatet er dermed 0,4 flere grisunger per årspurke sammenlignet med året før. Den store framgangen skyldes både at kullene har blitt større, og at antall kull per årspurke har økt. Antall levendefødte per kull er økt med 0,1 til 12,7 i snitt per kull. Samtidig har gjennomsnittlig antall avvente per kull steget 0,1 til 10,8. Reproduksjonsresultatene viser en fin forbedring. Grisingsprosenten har økt med 1,6 prosentpoeng og har for første gang i historien passert 80 på landsbasis. Når grisingsprosenten stiger og flere purker kommer med kull, reduseres samtidig både omløpsprosenten og antall tomdager per kull. Besetningsstørrelsen fortsetter å stige og strukturrasjonaliseringen ser ut til å gå fortere enn noen gang i svineproduksjonen. I 2009 var hadde besetningene 87 årspurker i gjennomsnitt når purkeringene er inkludert i tallene og 67 årspurker uten purkeringene (figur 2).

 

Mange gode besetninger

Når besetningen grupperes etter hovednøkkeltallet som er ”antall beregna avvente per årspurke” ser vi at de beste 10 besetningene har økt med 0,1 og produserer i gjennomsnitt 28,7 avvente per årspurke (tabell 2). Beste 25% av besetningene har samme resultat som året før med 25,8 beregna avvente per årspurke. Dette vitner om at det er mange norske besetninger med svært gode produksjonsresultater, og den beste besetningen oppnåde 30,2 beregna avvente per årspurke. Deles besetningene inn i 1/3-deler ser vi en gledelig utvikling ved at resultat forskjellen mellom gruppene har blitt mindre. Den beste 1/3-delen har økt med 0,1 gris til 25,3, mens den dårligste 1/3-delen har økt med 0,5 avvente og ender på 19,3 beregna avvente per årspurke i snitt. I flere år før dette har trenden vært at de beste har blitt bedre og de dårligste har blitt dårligere. Selv om spredningen mellom gruppene er noe redusert, er forskjellen fortsatt betydelig. Det betyr at mange besetninger har et stort potensiale for bedre resultater.

 

Oppland beste fylke

Det er regionale forskjeller og beste fylke i 2009 er Oppland med 24,9 beregna avvente per årspurke (tabell 3). Dette er en økning på 0,5 griser i forhold til året før. I Oppland var det ved utgangen av 2009 24 medlemmer i Ingris, og i gjennomsnitt hadde hver besetning 130 purker i gjennomsnitt. Inkludert i disse tallene er også to purkeringer. Opplandsbesetningene kjennetegnes med store kull, lite tap og høy grisingsprosent. Etter Oppland i fylkesstatistikken følger henholdsvis Nordland med 24,5, og Møre og Romsdal med 24,2 beregna avvente per årspurke. Purkeringene i landet produserte i gjennomsnitt 23,5 beregna avvente per årspurke og hadde 10,8 avvente per kull.

 

Fatland på topp

Når besetningene kategoriseres etter slakteritilhørighet er Fatland klart best (tabell 4). Fatlands 34 besetninger produserte i 2009 23,5 beregna avvente per årspurke i gjennomsnitt. Deretter følger Nortura Nord og Nortura Vest, med henholdsvis 23,3 og 23,1 beregna avvente per årspurke. Det som kjennetegner Fatlandbesetningene er flere kull per årspurke gjennom høy grisingsprosent, lite omløp og tomdager.

 

Økt oppslutning

For tredje år på rad er det medlemsøkning i Ingris (figur 1). Ved utgangen av 2009 var det 994 medlemmer noe som er 46 flere enn året før. Det var 470 besetninger som hadde data for hele året og som inngår i nøkkeltallsberegningene for purker. Dette er noen færre besetninger en året før, men samtidig ser vi en svært gledelig økningen i antall besetninger som registrerer tilvekstdata for smågris og slaktegris. Ingrissystemet har nå data fra 85,6 prosent av avlspurkene og 43,4 prosent av besetningene med purker i Norge. Dette er en bra andel, men det er plass til mer data på sentralt lager. Disse dataene er blant annet viktig for prognosearbeidet, forskning og utvikling som senere kommer alle til gode.

FIGUR 1 HISTORISK OVERSIKT – ANTALL INGRISMEDLEMMERFiguren viser antall besetninger som ikke er utmeldt, og som har sendt inn data etter 31.12.08

FIGUR 2 ANTALL ÅRSPURKER PER BESETNING 

TABELL 1 LANDSRESULTATER – PURKER 2004 2005 2006 2007 2008 2009Antall besetninger 671 533 524 500 486 470Antall årspurker per besetning 55 61 73 78 80 87Beregnede avvente griser per årspurke 22,5 22,7 22,7 22,4 22,6 23,0Døde av utmeldte purker, % 6 6,5 5,3 7,0 8,0 8,4Kull per årspurke 2,14 2,15 2,15 2,14 2,16 2,17Levende fødte per kull 12,3 12,4 12,4 12,5 12,5 12,7Dødfødte per kull 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2Avvente per kull 10,5 10,6 10,6 10,6 10,7 10,8Døde fram til avvenning, % 15 14,5 14,4 14,9 14,7 14,9Alder ved avvenning 34 34,2 33,6 34,1 33,9 33,7Prosent førstekull 37 36,6 37,0 35,6 36,1 37,5Dager fra avvenning til 1. bedekning 7 6,5 6,4 7,8 7,0 6,9Tomdager per kull 21 20,7 20,3 21,0 20,1 18,7Omløpsprosent 9 8,1 8,3 8,4 8,3 7,7Omløpsprosent inkl. utm. oml./ikke drektig 14 13,1 12,3 13,4 13,2 12,6Inngrisingsalder, dager 353 354 353 357 355 355Grisingsprosent 78 78,6 78,7 78,2 78,5 80,1Grisingsprosent, inkl. solgt drektig 80 80,1 80,0 79,4 79,8 81,4I statistikken for 2007-2009 er duroc- og yorkshirebesetninger fjernet fra beregningen. Duroc er heller ikke inkludert i 2005. TABELL 3 LANDSRESULTATER – PURKER RESULTATER PER FYLKEFylke År AntallBesetninger Antall årspurker per besetningBeregnet avventeperårspurke. Døde av utmeldte % Kullperårspurke Levendefødtperkull Dødfødtperkull Avventeperkull Dødetilavvenning% Aldervedavvenning % 1.kull Dager fra avvenningtilbedekningTom-dagerperkull Omløps% Oml.% Inkludert utmeldte omløper/ ikke drektige Inn-grisingsalder Grisings% Grisings% inkl. solgt drektØstfold 20082009 4041 8890 22,423,1 8,07,6 2,152,19 12,412,7 1,11,1 10,510,7 15,315,4 35,134,5 32,430,9 6,75,9 19,116,4 8,97,4 14,812,1 352345 78,482,1 79,383,4Akershus 20082009 2726 105112 23,023,3 8,08,6 2,192,19 12,512,6 1,21,4 10,610,8 14,613,9 34,434,3 32,131,5 5,35,8 16,316,1 8,58,1 13,112,8 349357 79,981,1 81,982,3Hedmark 20082009 5758 101104 22,822,9 8,79,3 2,182,18 12,712,9 1,21,3 10,610,7 16,417,1 34,233,8 32,836,0 7,67,5 18,317,2 7,26,6 12,111,9 356353 80,282,0 81,583,4Oppland 20082009 2324 133130 24,424,9 8,77,0 2,202,20 12,812,9 1,01,1 11,211,3 12,212,5 33,433,4 30,330,5 7,66,5 17,616,6 8,67,7 11,110,3 365368 81,382,3 83,084,1Buskerud 20082009 1413 6059 22,022,8 6,08,7 2,152,11 12,312,6 1,11,1 10,610,9 13,613,8 32,432,4 38,036,5 7,06,2 22,926,3 10,48,9 15,614,5 343340 77,777,6 78,978,5Vestfold 20082009 3129 7577 20,721,1 7,97,2 2,102,12 12,312,7 1,31,4 10,210,5 17,217,5 35,135,0 43,643,8 6,57,1 23,420,9 9,28,3 15,314,0 347352 76,478,1 78,779,6Telemark og Aust-Agder 20082009 1112 149147 19,819,5 11,114,6 2,071,97 12,012,3 1,21,2 9,810,2 18,417,2 34,034,6 43,040,2 7,28,2 26,734,9 7,910,6 15,620,4 343365 76,273,3 78,374,2Rogaland og Vest-Agder 20082009 9684 91107 22,723,4 6,76,8 2,162,19 12,412,5 1,21,2 10,810,8 13,213,2 33,233,1 37,639,4 7,97,8 20,917,5 9,07,8 13,912,5 365361 76,679,6 77,980,9Hordaland 20082009 2120 4450 22,922,9 9,111,1 2,152,13 12,712,9 1,41,3 11,011,0 13,414,6 34,233,8 36,838,9 6,99,5 20,122,1 6,84,9 11,010,4 355355 80,482,1 80,982,3Sogn og Fjordane 20082009 2418 3339 22,421,8 4,37,5 2,142,12 12,612,6 1,21,2 10,710,7 15,314,8 34,133,9 36,539,0 7,66,4 20,822,6 6,56,5 13,112,3 340343 80,176,6 80,677,9Møre og Romsdal 20082009 116 108180 23,024,2 11,418,3 2,122,17 12,513,0 1,01,0 11,011,3 12,513,1 33,933,1 30,829,4 6,86,9 21,918,6 9,010,1 11,312,0 342358 78,079,8 78,080,0Sør-Trøndelag 20082009 1720 5053 21,521,7 5,17,2 2,092,10 12,112,3 1,31,4 10,310,5 14,414,6 33,833,7 40,748,0 8,38,7 25,324,8 12,010,4 16,014,8 366352 74,576,4 76,978,3Nord-Trøndelag 20082009 7581 5868 22,222,7 8,27,3 2,162,18 12,512,6 1,21,1 10,510,6 15,615,9 33,933,6 38,141,6 6,35,9 20,018,0 8,57,9 12,912,7 351350 79,680,3 80,481,3Nordland 20082009 2930 5866 24,124,5 8,69,4 2,212,23 12,913,0 1,11,1 11,111,2 14,413,8 32,432,4 40,744,7 5,45,1 17,515,2 4,24,2 10,210,7 345344 79,480,1 81,282,9Troms og Finnmark 20082009 108 3233 20,721,4 6,110,3 2,042,07 12,512,4 1,11,3 10,510,3 16,316,9 33,232,4 40,631,8 6,75,9 30,828,0 8,17,6 15,916,9 363346 70,873,7 72,574,1Hele landet 20082009 486470 8087 22,623,0 8,08,4 2,162,17 12,512,7 1,21,2 10,710,814,714,9 33,933,7 36,137,57,06,920,118,7

8,37,7

13,212,6

355355

78,580,179,881,4

 

TABELL 4 RESULTATER PER SLAKTERIORGANISASJONSlakteriorg. Ant.Beset. Ant.årspur-ker Døde purker av utm., % Ber. avv.perårsp. Kullperårsp. Lev.fødtperkull Dødfødtperkull Avv.perkull Dødetilavv.% Aldervedavv. % 1.kull Avv.tilbed.Tomdagerperkull Om-løp% Oml.% inkl utm oml/ ikkedrekt Inn-grisingsalder Grisings% Grisings% inkl. solgt drektFatland 34 97 8,9 23,5 2,22 12,8 1,2 10,8 15,4 33,5 37,5 8,2 14,6 5,1 10,5 355 83,6 85,0Furuseth 27 78 8,0 21,4 2,13 12,6 1,2 10,6 15,8 34,1 42,2 7,6 21,5 8,9 14,2 349 77,8 79,9Midt-NorgeSlakteri 11 97 6,1 21,1 2,16 12,4 1,1 10,3 17,0 34,1 46,9 6,6 19,1 8,0 13,1 351 77,7 80,3NorturaNord 134 66 9,3 23,3 2,18 12,7 1,1 10,8 14,8 33,2 40,6 6,1 18,4 7,7 12,5 350 79,8 81,0Nortura øst 160 105 8,7 23,0 2,16 12,7 1,2 10,8 15,3 34,1 33,5 6,6 19,2 7,8 13,0 356 80,7 81,9Nortura vest 97 80 6,7 23,1 2,16 12,5 1,3 10,8 13,4 33,4 39,5 7,9 19,2 8,1 12,0 360 78,9 80,2Prima Jæren 7 160 9,5 22,7 2,20 12,3 1,3 10,5 14,2 32,4 43,4 5,8 16,9 7,8 15,0 357 78,1 79,9Hele landet 470 87 8,4 23,0 2,17 12,7 1,2 10,8 14,9 33,7 37,5 6,9 18,7 7,7 12,6 355 80,1 81,4

TABELL 2 BESETNINGER INNDELT I GRUPPERETTER BEREGNA AVVENTE PER ÅRSPURKE

2008 2009Gruppe Alle Alle Topp10 Beste25 % Beste 1/3 Midtre 1/3 Dårligste 1/3Antall besetninger 486 470 10 117 156 157 157Antall årspurker per besetning 80 87 65 100 105 91 67Ber. avvente griser per årspurke 22,6 23,0 28,6 25,8 25,3 23,0 19,3Døde av utmeldte purker, % 8,0 8,4 8,8 8,0 8,7 7,8 8,8Kull per årspurke 2,16 2,17 2,28 2,27 2,25 2,18 2,03Levende fødte per kull 12,5 12,7 13,9 13,1 13,0 12,6 12,2Dødfødte per kull 1,2 1,2 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3Avvente per kull 10,7 10,8 12,4 11,5 11,4 10,7 10,0Døde fram til avvenning, % 14,7 14,9 10,8 12,6 12,6 15,2 18,1Avvenningsalder 33,9 33,7 33,2 32,9 32,9 33,6 35,0Prosent første kull 36,1 37,5 31,7 34,0 34,6 38,5 40,9Dager fra avvenning til 1. bed. 7,0 6,9 5,0 5,5 6,0 6,7 8,6Tomdager per kull 20,1 18,7 10,7 11,9 13,1 17,4 29,2Omløpsprosent 8,3 7,7 2,6 5,3 6,1 6,8 11,3Omløpsprosent inkl. utm. oml./ikke drektig 13,2 12,6 6,7 8,7 9,6 12,3 17,9Inngrisingsalder, dager 355 355 340 359 358 352 354Grisingsprosent 78,5 80,1 87,5 86,3 84,9 80,2 72,6Grisingsprosent, inkl. solgt drektig 79,8 81,4 87,5 87,1 85,8 81,7 74,1Det ligger 40890 purker bak tallene for 2009 og 38888 purker bak tallene for 2008.