Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

200 kubikmeter i timen

Svinebønder i Levanger har i år spredd husdyrgjødsel på rekordtid. Med nytt utstyr fra Canada har de doblet kapasiteten.


200 kubikmeter i timen

Svinebønder i Levanger har i år spredd husdyrgjødsel på rekordtid. Med nytt utstyr fra Canada har de doblet kapasiteten.

Naboene Einar Myhr, Fridtjov Skjerve og Arild Nesgård samarbeider om maskiner. I år har de investert i nytt utstyr for spredning av husdyrgjødsel. Det vil si at de bruker eksisterende pumpe, slepeslanger og stripespreder fra norsk firma, men har oppgradert kapasiteten med utstyr fra Canada pluss grovere slanger. Nå fosser gjødsla gjennom en 4,5 toms slepeslange.

Tilførselslangene er enda et hakk større. Slangene er bundet sammen med nye koblinger. I tillegg har de nytt utstyr for å rulle ut og inn slanger av denne størrelsen pluss et spesielt system som tømmer slangene med baller. Einar Myhr og naboene fant dette utstyret på internett. De satte seg på fly til Canada, og kom ikke tomhendt hjem.

Dobbelt kapasitet

– Vi har i vår spredd fra 170 til 250 m3 på en time. Det er dobbelt kapasitet av hva vi klarte før, forteller Myhr. Og større kapasitet betyr lavere spredekostnader og mindre forbruk av diesel. I praksis vil det si at gjødsla blir enda mer verdt. Det er også mye artigere når en drittjobb gjøres unna i en fei. De tre naboene har to kilometer med slanger slik at gjødsla kan spres langt.

– Vi har prøvd opp til 1800 meter, og det fungerer bra, sier Myhr.

Vurderer slepeslanger

– Dette gir en imponerende kapasitet og er absolutt interessant, sier gjødselentrepenør Per Hatterud i Ringsaker om spredemetoden til Myhr og co.  Hatterud har 10 ansatte, og sprer årlig mellom 100 og 150 tusen tonn husdyrgjødsel. Alt skjer imidlertid med gjødselvogner der den største er 21 m3. Nå vurderer han om slepeslanger kan være et alternativ framover. 

Gode tider hos Agromiljø

– Vi har ikke merket noe til finanskrise i husdyrgjødselbransjen, Effekten er egentlig motsatt, sier Agromiljø.

Tidligere har vi solgt ca 12 komplette spredeanlegg på et år, men i år tror vi dette blir doblet. Årsaken er høyere kunstgjødselpriser og mulighet for tilskudd til miljøvennlig spredning i enkelte områder, forteller Kjell Vasstveit i Agromiljø. De selger utstyr tilsvarende det Myhr og co har. Maksimal kapasitet er tilførselslanger opp til 4,5 tommer, men 4-tommers er vanligst solgt.

– Større slanger blir tunge, og også vanskelig å tømme med vann. Tømming med vann er et klart rimeligere og enklere system enn baller og trykkluft, mener Vasstveit.Han har tro på vannløsningen også framover. Nytt hos Agromiljø er imidlertid at de har utstyr til å blande inn grasfrø for vedlikeholdssåing av enga ved gjødselspredning.