Publisert: 17.10.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

20 ganger mer antibiotika

I Danmark får konvensjonelle griser som skal avvennes mest antibiotika, opptil 20 ganger mer enn økologiske griser.


20 ganger mer antibiotika

I Danmark får konvensjonelle griser som skal avvennes mest antibiotika, opptil 20 ganger mer enn økologiske griser.

Det står altså verst til med avvente smågriser. Det viser en oppgave fra danske matvaremyndigheter, gjengitt i Ingeniøren og Landbruksmediene. Oversikten er lagd på bakgrunn av tall fra 2013, og i den står det klart at det er strenge regler for hvor mye antibiotika økologiske griser kan få.

Oversikten viser også at det er mindre forskjell på antibiotikaforbruket mellom konvensjonelle slaktegriser og økologiske slaktegriser. Konvensjonelle danske slaktegriser får 3,5 ganger så mye antibiotika som økologiske, mens purker og diende smågriser får knapt seks ganger så mye.

Det er altså etter avvenningen at antibiotikaforbruket til smågriser skyter i været. Det oppgis at den store forskjellen skyldes at avvenningen av økologisk smågris først skjer når de er sju uker gamle, mens det avvennes allerede ved tre-fire ukers alder i konvensjonell produksjon. Da er immunsystemet og mage- tarmsystemet umodent. Derfor oppstår det ofte diaré, og når én gris er smittet tyr røkteren ofte til den løsningen å medisinere hele flokken.

Dette er også bakgrunnen for at bøndenes interesseorganisasjon Landbrug & Fødevarer retter særlig søkelys mot antibiotikaforbruket til avvenningsgrisene.

– Vi ser blant annet på metoder for å peke ut dyr hvor diaréen ikke skyldes smitte, slik at vi kan unngå å gi dem antibiotika, men i stedet kanskje skifte fôr eller treffe andre tiltak. Selv om samfunnet ofte ikke tror på det, så er vår klare holdning at vi skal redusere forbruket av antibiotika, sier Poul Brækbo, sjef for veterinærforskningsavdelingen ved Videncenteret for svin.