Publisert: 29.11.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

150 danske svinegårder inviterer til besøk

”Kom og se den uredigerte virkeligheten”. Dette er invitasjonen fra Danske Svineproducenter til byfolk som vil se et gardsbruk med svineproduksjon.

 


150 danske svinegårder inviterer til besøk

”Kom og se den uredigerte virkeligheten”. Dette er invitasjonen fra Danske Svineproducenter til byfolk som vil se et gardsbruk med svineproduksjon.

 

Kampanjen startet fredag 19. november, og har ingen sluttdato. Svineprodusentene er så lei av det dårlige imaget bransjen har fått at de har bestemt seg for å ta skjea i en annen hånd. – Det er altfor lett å fortelle dårlige historier om dansk svineproduksjon hvis vi ikke har mot til å invitere omverdenen innenfor og vise virkeligheten åpent fram, sier formannen for Danske Svineproducenter til Landbrugsavisen, Henrik Mortensen.

 

Sterke beskydninger

 

 

Den siste tida har danske svineprodusenter gang på gang blitt beskyldt for å mishandle dyra sine, ødelegge naturen, og være til fare for folkehelsen gjennom å spre resistente bakterier.- Den beste måten å kunne endre det negative imaget bransjen har fått er å la virkeligheten tre åpent fram slik at folk kan danne seg sin egen mening. Derfor er jeg veldig glad for den store oppslutningen initiativet har fått fra bønder og Vitencenter for svineproduktion, sier Henriksen.Produsenter som åpner dørene sine får et skilt som de kan sette i veien. På skiltet oppfordres interesserte til å komme på besøk. Opplysninger om hvem som åpner dørene sine for besøk, hvor de bor og hvordan man kommer i kontakt med dem går fram av kampanjens hjemmeside http://map.danskesvineproducenter.dk.

 

Var det smart likevel?

 

Men nå er det stadig flere produsenter som lurer på om dette er smart. Etter produsentmøter om saken som har fått bred TV-dekning, skal det nå være flere av produsentene som overveier om de likevel skal åpne opp for besøk. ”Er det virkelig en god idé å invitere gjester inn i fjøset når en risikerer at de filmer skjult og melder en til myndighetene?” spurte en av produsentene. En annen kunne fortelle at han umiddelbart etter et Åpent Landbruksarrangement hadde hatt kontrollbesøk av folk fra mattilsynsmyndighetene. De hadde gått grundig til verks, og det resulterte i både bot og anmeldelse.