Publisert: 19.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

1300 elever har vært innom Norsvinskolen

Norsvinskolen har nå eksistert i cirka 15 år, og i løpet av denne tida har nærmere 1300 personer vært innom ett eller flere av de tre kursene.


1300 elever har vært innom Norsvinskolen

Norsvinskolen har nå eksistert i cirka 15 år, og i løpet av denne tida har nærmere 1300 personer vært innom ett eller flere av de tre kursene.

 

Et hovedkurs arrangeres over tre dager, og da brukes alle dagene enten til temaer som har med smågrisproduksjon, slaktegrisproduksjon eller driftsledelse å gjøre. Over 400 har tatt alle tre kursene, og kvalifiserer dermed til cand. pig-tittelen.

I praksis betyr det at deltakerne har fått jakkemerke og diplom som synlige bevis, og sannsynligheten for at de har spilt bowling eller bridge med Norsvinskolens rektor gjennom alle disse årene, Ivar Aanekre, er også stor. Den sosiale delen av kursene er en viktig del av læringen. Her treffes folk som er opptatt av det samme som du selv.

– Hva er egentlig hovedmålet med Norsvinskolen?

– Den er helt klar: vi skal vise hvordan du kan øke lønnsomheten i grisehuset ditt gjennom faglig skolering. Samtidig vil vi skape relasjoner og miljø svineprodusenter i mellom over hele landet. En annen effekt er at vi knytter tettere forbindelser mellom eierne, svineprodusentene, og oss som er ansatt i Norsvin, sier Ivar Aanekre.

 

GOD RESPONS

– Er responsen god?

– Absolutt. Noen av kursene har til og med hatt lengre ventelister. Jeg tror at noe av årsaken er at vi greier å skaffe foredragsholdere fra Norge, Sverige og Danmark som er blant de beste. Målet er å prøve å vinkle problemstillingene fra produsentenes ståsted. Jeg er også ubeskjeden nok til å si at mange synes at vi har fått til en hyggelig sosial ramme rundt samlingene. Vi finner på mye hyggelig også om kveldene.

– Men innholdet i samlingene forandrer seg fra gang til gang?

– Ja, vi forsøker hele tida å plukke ut temaer som vi mener har dagsaktuell betydning for mange. Det er klart at en del av kunnskapen er universell og tidløs, men det skjer så mye nytt i denne husdyrproduksjonen at ingen noen gang blir helt utlært. Svineproduksjonsmiljøet er et av de mest dynamiske jeg vet om, sier Aanekre.

 

DESENTRALISERT

Kursene går altså over tre dager, slik at en ferdig cand pig har lagt ni kursdager bak seg. Ofte starter folk med smågriskurset, tar slaktegriskurset og avslutter med driftslederkurset. Men en trenger ikke å gjøre det slik. Kursene kan tas enkeltvis og uavhengig av hverandre, og i hvilken rekkefølge du vil.

– Tidligere var det flest kurs ved Norsvinsenteret på Hamar, men nå drives Norsvinskolen flere steder?

– Det er riktig. Kursene i smågrisproduksjon og slaktegrisproduksjon holdes både i Trøndelag (Mære landbruksskole), i Rogaland (Jæren Hotell, Bryne), i Nord- Norge (Kleiva landbruksskole) og på Norsvinsentret ved Hamar. Kurset i driftsledelse holdes bare i Hamar, og det mener vi er viktig, slik at produsentene skal bli bedre kjent med sin egen organisasjon, virksomheten vår og de ansatte, sier Aanekre.

 

OPPFØLGINGSKURS

Hvert år arrangeres det også to dagers oppfølgingskurs for cand pig’erne. Siste året var det for eksempel fordyping i økonomi, og året før det hadde vi smågrisproduksjon med obduksjon av griser.

– I sånne sammenhenger bruker vi også utenlandske foredragsholdere. Siste året ble det så mange påmeldte at vi måtte fordele gjengen på tre forskjellige kurs. Ingenting i veien med pågangsmotet og optimismen til den gjengen skal jeg si deg! Vi blir som en stor familie, og det går ikke ei uke uten at jeg har kontakt med flere cand pig’ere. Apropos familie; i en familie på Vormsund hadde både fruen i huset og sønnen tatt Norsvinskolen, mens far sjøl ikke hadde tatt seg tid til å delta. Følgende diplom ble da hengt opp utenfor kontoret hans; «NN Kan Kost». Etter det meldte han seg på Norsvinskolen og ble cand pig han også, humrer Ivar Aanekre.

 

Smågrisproduksjon

Kurset tar for seg perioden fra fødsel til avvenning. Temaer som behandles er blant annet

– Oppdrettsstrategi og rekruttering av hybridpurker – Bedekningsrutiner og reproduksjon – Fruktbarhet – Fôrtyper og fôring av smågris og purker – Innredningssystemer for diegivende purker, drektige og bedekningsklare purker, samt for smågris. – Økonomi og marginalbetraktninger – In Gris som rådgivningsverktøy – Helse og sjukdom – Norsvins avlsarbeid – Gårdsbesøk

 

Slaktegrisproduksjon

– Sjukdom og helse fra avvenning til slakt – Økonomi – Optimalisering av slaktegrisproduksjonen – Tradisjonelle og alternative fôrtyper – Ventilasjon – Innredningssystemer – Gårdsbesøk

 

Driftsledelse

– Hvorfor er jeg svineprodusent? – Rollen som bedriftsleder – Gården som familiebedrift – Investering i en usikker tid – Helse, miljø og sikkerhet – Praktisk bruk av regnskapsinformasjon – Bruk av EDB i daglig styring, planlegging og systematikk – Produksjon og økonomistyring i InGris – Planlagt produksjon/puljedrift – Økonomi og lønnsomhetsmål – Dekningsbidragskalkyler – Hvordan gjennomføre planer – Gårdsbesøk