Publisert: 16.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

1200 tidligpensjonister i landbruket

Statens landbruksforvaltning hadde registrert 1223 tidligpensjonister i landbruket i 2008, altså pensjonister som kommer innenfor ordningen med tilskudd til tidligpensjon.


1200 tidligpensjonister i landbruket

Statens landbruksforvaltning hadde registrert 1223 tidligpensjonister i landbruket i 2008, altså pensjonister som kommer innenfor ordningen med tilskudd til tidligpensjon.

Etter 2005 har antallet tidligpensjonister gått ned. Dette kan ha sammenheng med at det har vært lettere å få arbeid utenom jordbruket, og at det har vært begrenset hvor mye tidligpensjonistene kan tjene i tillegg til tidligpensjonen. Men fra 2008 kan tidligpensjonistene ha ubegrenset inntekt i tillegg til tidligpensjonen. Derfor er det ventet at interessen for ordningen vil øke igjen. Noen av de som er aktuelle for tidligpensjon er også aktuelle for uførepensjon.