Publisert: 29.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

12 måtte sanere for svinedysenteri


12 måtte sanere for svinedysenteri

 

Det synes å være behov for økt overvåkning og bekjempelse av svinedysenteri her i landet. I fjor var det 12 besetninger som sanerte mot dette. Helsetjenesten for svin fikk kopi av svar fra Veterinærinstituttet på 101 innsendinger for Brachyspiraundersøkelser i fjor. Av disse var 12 positive for B. hyodysenteriae, fordelt med seks besetninger i Hedmark og Oppland, to i Østfold og Akershus, to i Nord-Norge og én i Trøndelag og én i Hordaland.

«Dette gjenspeiler økt fokus på svinedysenteri i alle regioner. Resultatene gjenspeiler trolig en reelt økt forekomst av klinisk svinedysenteri, men noe av økningen i påvist B. hyodysenteriae har nok også sammenheng med intensivert prøvetaking», skriver Helsetjenesten i sin kommentar.

Det var flest innsendinger fra Hedmark og Oppland (62). Også ved Veterinærinstituttet i Sandnes ble 13 prøver undersøkt for svinedysenteri, men alle var negative.