Publisert: 28.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

11 prosent sykefravær


11 prosent sykefravær

 

Norsk Kjøttsamvirkes 5 825 ansatte utførte i fjor 5 402 årsverk, en nedgang på 181 årsverk sammenliknet med året før. Restruktureringen gjenspeiles blant annet i dette tallet. Det samlete sykefraværet i konsernet var 11 prosent, en nedgang på 0,2 prosent fra året før. Korttidsfraværet er stabilt, mens langtidsfraværet har gått litt ned. Det er snaut 2 000 kvinnelig ansatte og vel 3 800 mannlig ansatte i kjøttsamvirket.