Publisert: 30.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

10,5 millioner for svinegård


10,5 millioner for svinegård

 

Gården Melleby i Trøgstad, Østfold er solgt for 10,5 millioner kroner. Gården har moderne grisehus fra 1997 på 1000 m2 med smågrisproduksjon samt godt vedlikeholdt våningshus. Jordbruksareal er 468 daa, og skogareal 505 daa. Kjøpere er Trond Ivar og Liss Beate Markestad. De skal satse på gris og har tidligere forpaktet gård med slaktegrisproduksjon i Rakkestad.

I Spydeberg i samme fylke ble også storgården Skulberg solgt for 9,5 millioner kroner før nyttår. Her var det 720 m2 grisehus i driftsbygning bygd på 70-tallet. Jordbruksareal er 530 daa og skogen 800 daa. Kjøper Olav Breivik fra Hobøl tenker imidlertid å satse på annen virksomhet enn gris.