Publisert: 20.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

1018 InGris-medlemmer


1018 InGris-medlemmer

 

I takt med fallende antall svineprodusenter har også antall medlemmer i InGris gått ned de siste åra. I fjor var det registrert 1018 medlemmer i griskontrollen. Dette er vel hundre færre enn året før. For ti år siden, i 1994, var det 1 578 medlemmer i InGris.

Det er viktig at kontrollen har størst mulig oppslutning. Det lønner seg også for den enkelte. For fjoråret ble det betalt en godtgjøring på kr. 400,- til besetninger med slaktegrisregistreringer for hele året, og kr. 11,- for alle fødte kull sendt inn til InGris’ sentrale database.