Publisert: 15.06.2021 Oppdatert: 15.06.2021

Stikkord:

1016 mill. kroner til prisnedskriving

I 2020 ble det bevilget 1016 millioner kr til prisnedskriving på korn. Det er nå to svine­produsenter og en storfeprodusent som mottar prisnedskriving på korn. 


 

I 2020 var det 35 bedrifter som mottok prisnedskriving på korn. Svin presenterer her de 26 største mottakere. Blant disse er svineprodusentene Mørk Engebretsen Invest i Skiptvet og Gjulem Agro i Rakkestad. I tillegg får Gjølstad gård (storfe) ved Kongsvinger prisnedskriving. Gjulem Agro var ny på lista i 2019, men de har ikke mottatt prisnedskriving før i 2020. Bak firmaet står Eva og Hans Tøger Holmsen som både har stor kornproduksjon og dobbel konsesjon på slaktegris. Landbruksdirektoratet får fortsatt stadig henvendelser fra aktører som ønsker informasjon hvordan en skal innrette seg for å få prisnedskriving. 

– Men det er få som ender opp i en søknad, forteller Mari Vengnes, seniorrådgiver i Landbruksdirektoratet. Siste året er det først og fremst nisjeprodusenter på korn/mel som har vært interessert. For å få prisnedskriving må en selge minst halvparten av fôret/produksjon til andre selvstendige aktører. Men er du innenfor kravene, mottar du prisnedskriving for alt fôr du lager. Et annet nåløye er som nevnt å skaffe seg godkjent vekt.

1040 millioner i prisnedskriving
I 2020 mottok 35 aktører 1016 millioner kr i prisnedskriving. Beløpet er klart høyere enn i 2019, som var preget av tørken 2018. Men satsene for prisnedskriving har også økt. Både 2019 og 2020 var dessuten gode kornår. Drøyt halvparten av prisnedskrivingen, eller 542 millioner, gikk til Felleskjøpet Agri. Felleskjøpet Rogaland og Agder er nr. 17 på lista og fikk 8,1 millioner i prisnedskriving. Gjulem Agro er nederst på lista vi presenterer, og mottok 0,9 millioner i prisnedskriving. Prisnedskriving gis på første­omsetning av kornet, og det gis ikke til importkorn. Både korn som brukes til kraftfôr og matmel oppnår prisned­skriving. Satsene i dag er 79 øre per kilo korn, 139 øre for erter, og 242 øre for oljevekster.