Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

100 vikarer overført til avløserlagene


100 vikarer overført til avløserlagene

 

Den nye landbruksvikarordningen er godt i gang, og 100 årsverk er så langt overført fra kommunene til avløserlagene.

Fra årsskiftet ble det innført en ny landbruksvikarordning, der ansvaret for virksomheten ble overført fra kommunene til avløserlagene. 2008 er et overgangsår med både kommunalt ansatte landbruksvikarer og oppstart av den nye ordningen i avløserlagene. Statens landbruksforvaltning (SLF) har fordelt 240 årsverk landbruksvikarstillinger på fylkene. Fylkene har deretter fordelt sitt antall årsverk på avløserlagene i området.