Publisert: 28.10.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

100 millioner å spare på transport

Transportkostnadene står for ca 20 prosent av de totale slaktekostnadene i Sverige.


100 millioner å spare på transport

Transportkostnadene står for ca 20 prosent av de totale slaktekostnadene i Sverige.

Det utgjør ca. 200 millioner SEK. Men hvis dyrene hadde blitt kjørt til nærmeste slakteri ville kostnaden nesten blitt halvert i følge en ny beregning. En ville spart opp mot 100 millioner.

Men en optimalisering er vanskelig å oppnå med dagens avregningssystem der frakt er inkludert i slakteoppgjøret. Aktører i bransjen antyder derfor en omlegging til et annet avregningssystem, eksempelvis som i Tyskland eller Irland. Der må bonden stå for fraktkostnadene, og dyrene avregnes ved slakteri. (kilde: ATL)