Publisert: 01.07.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

100 årlige leasingkontrakter i landbruket

Westbroker Finans eid av SR-bank er en av de store på leasing i Rogaland.


100 årlige leasingkontrakter i landbruket

Westbroker Finans eid av SR-bank er en av de store på leasing i Rogaland.

 

– Innen landbruk skriver vi omtrent 100 leasingkontrakter i året. De fleste er på traktorer og større maskiner, men leasing av innredning i driftsbygninger er noe som øker. Jeg vil tro at kanskje en fjerdedel av kontraktene inngått i fjor var innredning, opplyser konsulent Hans Jacob Hornseth i Westbroker.

– I kroner utgjør det mer, fordi leasingkontrakter om innredning gjerne er på rundt en million kroner, eller omtrent det dobbelte av en vanlig maskinkontrakt, opplyser Hornseth. Tak og vegger leases sjeldnere, men et par av kontraktene i fjor gjaldt også tak og vegger. Dette var imidlertid ikke grisehus, og et av husene var bygd av lette sandwichelementer. Men det finnes de som har leaset grisehus.

– Leasing av bygg er nå mulig innenfor regelverket, men utgjør en stor risiko for oss hvis noe går galt. Vi har noen henvendelser, men hvert tilfelle må vurderes for seg. Bare noen få kommer gjennom nåløyet, opplyser Hornseth.