Publisert: 08.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

100.000 ekstra til laga

 


100.000 ekstra til laga

 

Fjorårets årsmøte besluttet at det i år skulle settes av en pott på kr 100.000,- til fordeling på konkrete aktiviteter i lagsapparatet. Norsvins styre har sett nærmere på statuttene, og ønsker at alle fylkes- eller lokallag skal kunne søke om midler til konkrete prosjekter som stimulerer til offensive, faglige og sosiale svinemiljøer. Midlene skal ikke gå til vanlig drift. Søknadsfrist for midlene vil være 31/3-2009. Det kan bevilges inntil 50 % av kostnadsramma. Halvparten av dette kan utbetales etter at det er innvilget, mens det resterende beløp utbetales etter at prosjektet er dokumentert gjennomført.