Publisert: 27.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

10 millioner gitt etter pålagt nedslakting


10 millioner gitt etter pålagt nedslakting

 

I 2007 utbetalte Statens landbruksforvaltning (SLF) 10,1 millioner kroner i erstatning til husdyrprodusenter som er pålagt nedslakting etter funn av farlige husdyrsykdommer.

Oversikten viser blant annet at skrapesyke NOR 98 på sau var den sykdommen som hadde størst utbredelse i 2007. Åtte fylker hadde tilfeller av denne sykdommen. I tillegg var det ett tilfelle av klassisk skrapesyke i Rogaland. Utover disse sykdommene har det vært utbrudd av salmonella i fjørfe i 2007. Antallet tilfeller av husdyrsykdom som fører til nedslakting og dermed rett til erstatning, har holdt seg konstant de siste tre årene; 26 (2005), 24 (2006), 23 (2007). I 2004 var det 63 tilfeller.

Statens landbruksforvaltning skal ivareta direktoratsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet. SLF er fagmyndigheten som sikrer enhetlig forvaltning av virkemidler i hele landet og gjennom hele verdikjeden.