Publisert: 08.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

10 000 tonn for mye før tiltak

Juniprognosen for 2007 viser et svært stort overskudd av svinekjøtt på 10 158 tonn. Den forusetter at tilførslene øker med 5,6 prosent, altså litt mer enn i år. Salgsveksten er stipulert til 0,8 prosent.


10 000 tonn for mye før tiltak

Juniprognosen for 2007 viser et svært stort overskudd av svinekjøtt på 10 158 tonn. Den forusetter at tilførslene øker med 5,6 prosent, altså litt mer enn i år. Salgsveksten er stipulert til 0,8 prosent.

 

Det kommer nye prognoser for 2007 i september. En bør derfor være varsom med å tolke denne første 2007-prognosen for bokstavelig. For eksempel kjenner en bare til semintallene som ligger bak den slaktegrisen som vil bli slaktet i januar neste år. Bak prognosetallene ligger det blant andre forutsetninger som disse;

• Pluss 2 % i bedekningene • 75,6 kilo slaktevekt (mot forventet 74,3 i år) • Fortsatt produktivitetsøkning 1 % • Antall slakt øker 3 % • Slakting av lett gris er ikke forutsatt

 

 

Produksjon

Import

Salg

Diff.

 

Tonn

% endring

Tonn

Tonn

% endring

Tonn

Svin

124577

5,6

2681

117100

0,8

10158

Storfe

85135

0,2

4459

93117

2,4

-3523

Sau/lam

24543

-1,1

1006

26800

3,2

-1251

Annet

680

 

 

680

 

0

SUM

234936

2,8

7726

237697

1,7

5385