Publisert: 10.12.2019 Oppdatert: 10.02.2020

Stikkord:

– Svineprodusentene er mørbanka

– Hvorfor blir mange svinebønder i Rogaland kvalme bare av å høre ordet dyrevelferd? Fordi de er mørbanka. Det har rett og slett blitt nok for ­mange, mener Andreas Våge.


Nr. 9 – 2019

 

Han er sjøl bonde, prosjektleder i ­Nortura og psykolog. På Agrovisjon snakket han om bondens sosioøkonomiske situasjon, og den frustrasjonen som brer seg hos mange.

– Vi har mange flinke bønder, men vi har også bønder med for lav kompetanse. Vi har bønder som sliter økonomisk. Det er ingen som skryter av at pengene renner inn i landbruket. Så har vi forbrukere på toppen av næringskjeden som er fete og mette. De vil ha større vareutbud, mer konkurranse og lavere priser. Vi har kort sagt et landbruk under press. Det vi trenger i landbruket er operasjonell psykologi, ikke flere metaanalyser av dyrevelferd, tordnet Våge.

Holdningskampanjer ­funker aldri
Han etterlyste tiltak som fører bonden fra intensjon til handling, til atferd.

– Jeg ble forbanna da jeg hørte landbruksministeren si at det er et holdningsproblem hos svinebøndene. Hvorfor er det så mange som ikke kjører og blinker riktig i rundkjøringer? Skyldes det holdningsproblemer? Eller kan det skyldes forvirring og usikkerhet om hvilke regler som faktisk gjelder? Ta den voldsomme anti røkekampanjen som staten kjørte for noen tiår siden med tjæredryppende lunger på den ene siden, og røde friske lunger på den andre siden. Endret det holdningene til røking? Nei. Hvorfor har dette endret seg i dag? Det skjedde ikke endringer i atferd før helsestatsråd Dagfinn Høybråten fikk vedtatt klare og tydelige regler. Da visste alle kafeer, restauranter, butikkeiere og forbrukere hva de kunne gjøre, og hva de ikke kunne gjøre. Først da begynte de store massene å endre holdninger og atferd. Holdningskampanjer alene funker aldri, sa Våge.

Er jeg god nok?
– Det er dette vi trenger hos svineprodusentene også. Mange går i fjøset og lurer på om det de gjør er godt nok. Jeg gjør så godt jeg kan, men er det bra nok? Hva skjer om Mattilsynet kommer uanmeldt inn her og kikker meg i kortene? Reglene er ikke klare og tydelige, og de forvaltes ikke likt fra region til region heller. Ikke rart at mange blir usikre, redde og forvirret. Bonden trenger å vite og være sikker på at det han har gjort er noe hun og han kan stå for. Holdninger alene gir ikke atferd.

Lager vi tydelige lovkrav og forventninger til bonden? Vet bonden nøyaktig hva hun eller han skal måles på? Det kan være 15 tolkninger av hva som ligger i begrepet «tilstrekkelig». Bøndene er ikke jurister. De vil ha tydelige retningslinjer. Slutt å mistenkeliggjøre bøndene, sa Andreas Våge.