Publisert: 03.11.2020 Oppdatert: 03.11.2020

Stikkord:

Gjødsel

– Strengest krav i Sverige og Finland

Finland har et års krav til ­lagringskapasitet for gjødsel, mens Sverige har det streng­este kravet til spredeareal.


Mens vi venter på nye norske gjødselforskrifter kan vi se litt på regelverket i nabolandene våre.

Det svenske tidsskriftet Grisföretagaren har sammenlignet regler for gjødsel i seks ulike EU -land pluss Norge. EUs nitratdirektiv gjelder i hele EU. Det vil si at en maksimalt kan spre 17 kg total nitrogen per dekar i form av husdyrgjødsel. Dette kan også bli en del av den norske gjødselforskriften. 

Noen unntak
Men sju EU-land har unntak fra nitratdirektivet, og en høyere maksgrense for gårder med storfe. For de fleste EU-land er det imidlertid nitratdirektivet og innhold av nitrogen som normalt begrenser mengden husdyrgjødsel du kan spre per arealenhet. 

Sverige og Estland har unntak på samme måte som i Norge, hvor det er fosfor som begrenser mengden husdyrgjødsel som kan spres. I Sverige kan det maksimalt spres 2,2 kg fosfor per dekar, og nabolandet har det strengeste kravet til spredeareal.

En gård med 2100 slaktegriser i Sverige må ha 567 daa spredeareal (forutsatt 1 tonn gjødsel per slaktegris og 0,6 kg fosfor per tonn gjødsel). Det er over 40 prosent mer areal enn det en kollega i Danmark trenger.  

Lagringsregler
EU-direktivet sier også at alle land må ha regler for lagringskapasitet og periode med vinterforbud for gjødselspredning.

Men reglene er ulike fra land til land. Finland har de strengeste kravene til gjødsellager. Der må du ha gjødsel­lager med kapasitet for 12 måneders lagring. Sverige og Storbritannia (ikke lenger i EU) skiller mellom store og små gårder i kravene til lagringskapasitet. I de norske forslagene til gjødselforskrift er det også strengere krav til gjødsellager for gårder med over 2000 slaktegrisenheter. De skal benytte lagersystem eller teknikker som dokumenterer redusert utslipp av ammoniakk. Finland er også det landet der det generelt er lengst periode i vinterhalvåret med forbud mot spredning av husdyrgjødsel. Her skiller enkelte land mellom flytende og fast gjødsel. Tyskland og England har ingen forbud for vinterspredning når det gjelder talle og fastgjødsel.