Publisert: 29.05.2020 Oppdatert: 29.05.2020

Stikkord:

Årsmøte Norsvin 2019

– Nordavind fra alle kanter

– I fjor vår og sommer føltes det som om vi fikk nordavind fra alle kanter. Stygge bilder fra næringa ble vist. Vi fikk ikke gehør for kravene våre i forhandlingene. Så kom 19. juni og Brennpunktfilmen. 


Slik innledet Tor Henrik Jule sin tale til utsendingene på Norsvins årsmøte. Men han var også snar til å dele ut ros. Han roste Norges Bondelag for å ta ansvar i den krevende situasjonen etter filmen, og han roste Norsvins egen informasjonsleder for å skolere produsenter, skape trygghet, og fungere som bindeledd mellom svineprodusentene og bondelaget. Jule sa også at Bjørn Ståle Bekkeheien åpnet dørene, og åpnet opp for alle som er nysgjerrige på hva som skjer i grisehuset hans. Jule var også glad for at svineprodusentene nå får litt bedre tid til å etablere tydeligere praksis i forhold til dyrevelferd før tilsynskampanjene dras i gang igjen for full maskin. 

 

– To kroner i økt målpris er ikke mye. Det vil ikke gi noen byggeboom i svinenæringa, sa styreleder Tor Henrik Jule i sin årsmøtetale.

 

Tapte kampen i fjor
– Vi burde hatt en målprisøkning i fjor, men vi tapte den kampen. I slutten av mai var vår veterinær Peer Ola Hofmo på Stortinget for å begrunne hvorfor vi har en nullvisjon når det gjelder villsvin. Vi kom ikke helt i mål med den saken, men myndighetene har i hvert fall utviklet en handlingsplan i forhold til villsvinproblematikken, sa Jule.

Halv seier
Hofmo fikk også ros for å ha fått fram det urimelig store ansvaret som enkeltprodusenter blir påført som følge av blant annet saneringskrav i forbindelse med MRSA-utbrudd. 

– Fortsatt dekkes driftstapet som følge av stadig dyrere forsikringer, men vi fikk en halv seier. Som en følge av alt som skjedde i fjor har Norsvin dratt i gang et omdømmeprosjekt og en kommunikasjonsstrategi i forhold til dette. Det handler om å bygge allianser slik at vi kan snu tendensen til nedgang i forbruket av svinekjøtt. Et annet positivt lyspunkt siste året var NHO-rapporten om blant annet Norsvins rolle i den nye og voksende bionæringen. NHO valgte å presentere den på vår egen rånetestingsstasjon Delta. Vi tar dette som en bekreftelse på at det vi driver med er nyttig og viktig arbeid, sa Jule.

Han kommenterte at oppfordringene om overgang til SPF-produksjon har blitt møtt med litt skepsis fra noen, men trodde det mest skyldes prisen på inngangsbilletten enn selve omleggingen, retningen vi må gå i. Også markedsmessig kan en slik omlegging by på noen fortrinn. 

To kroner er ikke mye
Om årets jordbruksforhandlinger sa han blant annet dette; – To kroner er absolutt ikke mye i ei næring hvor målprisen har stått stille lenge, og kostnadene fortsetter å legge på seg. Vi får ingen byggeboom med dette påslaget. Vi har ikke like mange verktøy i kassa i forhold til å regulere svinekjøttmarkedet som før. Men vi har fått et nytt konsesjonsregelverk som jeg tror vil påvirke både strukturen og markedet i næringa, sa Jule.

Tar markedsandeler
Styrelederen var glad for at Topigs Norsvins internasjonale aktiviteter går bra. Selskapet tar markedsandeler i et marked som for tida preges av gode priser. Jule utfordret valgkomitéen i Norsvin til å lete etter gode kandidater til å overta internasjonale posisjoner den dagen Geir Heggheim og Olav Eik-Nes trekker seg tilbake fra sine internasjonale verv.

– Vi har opplevd voldsom framgang når det gjelder antall avvente gris­unger per årspurke. Den sterke nedgangen i salget av semindoser har skapt store utfordringer for Norsvin SA, og vi måtte dessverre øke prisen. Det kan bli nødvendig å ta ned aktiviteten, men da må vi peke på hva vi ikke lenger vil ha. Kanskje kan ny ­teknologi spare oss for en del reisekostnader og tidsbruk? sa Tor Henrik Jule.

 

Gjenvalg i Norsvin

Det ble mange gjenvalgte i Norsvins styre under årsmøtet, så valgkomiteen hadde åpenbart gjort en god jobb. 

Tor Henrik Jule, Trøndelag, ble gjenvalgt som, styrets leder for et år. Styremedlemmene Beate Menes Didriksen, Viken, og Per Inge Egeland, Rogaland, ble gjenvalgt for to år. Didriksen ble også gjenvalgt som styrets nestleder.

Vararepresentanter til styret ble valgt i følgende nummerorden; Hans-Ole Sætra Erikstein, Harald Bøhnsdalen, Øyvor Åsbakk, og Silje Graffer.

Kristian Hotvedt og Lars Hubred ble nye medlemmer i valgkomiteen etter Toril Kure og Sverre Sæterbø, og Erik Tofastrud ble valgt til ny leder av valgkomitéen.

Ny ordfører i årsmøtet etter Johan Arnt Dahlen ble Bente Børsheim, Vega i Nordland.  

Beate Didriksen ble gjenvalgt som styrets nestleder.