Publisert: 10.12.2019 Oppdatert: 10.02.2020

Stikkord:

– Bedre med færre i bingen

–Det er viktig å vise vilje til endring. Jeg har forsøkt å gjøre ting på en annen måte når utfordringene har kommet, sier Trond Vidar Berge.


Nr. 9 – 2019

 

Han driver variert husdyrhold med sau, avlsbesetning på kjøttfe og konsesjonsbesetning med slaktegris på Nordåsen gard i Gjesdal, Rogaland.

– Jeg ble bonde for seks år siden. Før det var jeg tømrer i Stavanger. Jeg har også drevet med trekkhunder og hest, men i 2014 flyttet vi til Nordåsen. Jeg forsøker å systematisere driftsledelsen, og har lagd egne planer for hver husdyrproduksjon. Det begynte med å lage en god plan for storfeholdet, og etter hvert lagde jeg også drifts­planer for slaktegrisene og sauene, sa Berge på Agrovisjons dyrevelferds­seminar.

Setter seg mål
Han får ny driv i hverdagen av å sette seg mål og lage planer både for dyrevelferd, produksjon og økonomi.

– Vi må hele tida søke ny kompetanse. Vi kan ikke bli lei av dyrevelferd. Vi må drive slik at vi tåler innsyn, sa han.

Trond Vidar samarbeider godt med veterinærene han bruker. Han har egen besetningsveterinær for gris, og en annen for storfe og sau. Han synes det er nyttig å ha dyrlegen innom, og han forventer seg mye av dem. Trond Vidar har gått dyrevelferdskurs i ­Norsvinskolen.

– Men utfordringen min var at grisehuset som jeg drev i allerede var bygd. Det var få alternative måter å drifte det eksisterende grisehuset på, så jeg fikk halebiting, og det ble riktig utrivelig. Slakterirådgiveren kom med gode råd og tips. Jeg hadde 12 griser i bingen som jeg hadde lov til, men det ble for mye stress. Først reduserte jeg til 11, og nå er jeg nede på 10 griser i bingen. Det fungerer mye bedre. Heldigvis er huset slik at jeg fortsatt kan produsere opp til konsesjonsgrensa.

Dårlig ventilasjon
– Så fikk jeg fast leverandør av smågriser, og jeg jobbet, strødde, og gjorde så godt jeg kunne. Men jeg hadde fortsatt problemer, og måtte inn med ekstern rådgivning. Det viste seg at ventilasjonen var for dårlig. Jeg hadde pustende himling som var ti år gammel, og bygde om til kombidiffus ventilasjon. Med ett ble miljøet i grise­huset helt fantastisk. Jeg bruker halm, spon, gras og greiner, og nå går ting mye bedre. Jeg gleder meg til å gå inn der, og grisen er gild. Den springer inn i grisehuset når den kommer, og ­springer jammen meg rett ut igjen når den skal på slaktebilen også. Jeg synes det er veldig fint at vi har fått på plass helsegrisgodkjenningen og velferdsprogram for gris, sier Trond Vidar Berge.

Nytt ammekufjøs
Storfedrifta er ganske omfattende, og det er kanskje den produksjonen som ligger hjertet hans nærmest. De har vinterkalving i ammekuproduksjonen. Visjonen er null kalvetap. Men da de startet opp var det nødvendig å starte med ammeku i et eldre båsfjøs. Og det skapte en del utfordrende situasjoner.   

– Derfor bygde vi nytt ammekufjøs forrige vinter. Og det var helt fantastisk å kunne flytte til et fjøs som var lagd for dyra, sa Trond Vidar Berge.