Publisert: 02.07.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Vil moderere svenske dyrevelferdskrav

Svenske svineprodusenter har nå satt i gang en prosess for å prøve å moderere særsvenske dyrevelferdskrav. Noe må gjøres for å bedre konkurransekraften for svensk gris.


Vil moderere svenske dyrevelferdskrav

Svenske svineprodusenter har nå satt i gang en prosess for å prøve å moderere særsvenske dyrevelferdskrav. Noe må gjøres for å bedre konkurransekraften for svensk gris.

Åhus, Skåne Det var blant andre Gunnar Johansson i Djurhälsovården og Mattias Espert, nestleder i Sveriges Grisföretagare, som innledet om det arbeidet som er satt i gang. Ulike fagmiljøer mobiliseres nå forsiktig for å se om det er mulig å gjøre justeringer som ikke bryter med dyrevelferdskravene. Også det svenske Jordbruksvärket er koplet inn, og dialogen har så langt vært positiv og konstruktiv i følge initiativtakerne. Siden årtusenskiftet har svensk svineproduksjon gått ned med over 20 prosent. Det ble produsert om lag 2,5 milioner slaktegris i Sverige i fjor. Samtidig sier de svenske svineprodusentene at de har verdens strengeste krav til dyrevelferd. De brukes også minst antibiotika. Likevel taper de marked.

 

Kortere dietid?

Blant de konkrete tiltakene det nå jobbes med er spørsmålet om avvenningsalder. Kan dietida kortes noe ned uten at det går på akkord med dyrevelferden? Da blir vekta ved avvenningstidas viktig. Målet er jo at flest mulig griseunger skal overleve. Beskyttelsesgrind ved grising er et tiltak som står på blokka, og bedre beskyttelse i brunst og bedekningsperioden er også tema. Belegget og tilvekstkravene i slaktegrisbingene blir ettergått. Det samme blir dagens krav om at det ikke skal være mer enn 400 griser i hver avdeling.

Pilotstudier

Svenske fagmiljøer skal nå gjøre pilotstudier på disse områdene i den vinteren som kommer. Da skal alle sjekklister for dyrevelferd sjekkes. Det samme skal kostnadseffekten. Slike studier kreves før jordbruksmyndighetene kan fatte beslutninger. Med den tidsplanen som ligger i horisonten snakker vi derfor ikke om nye svenske regler før høsten 2014. Daglig leder i Sveriges Grisföretagare, Margareta Åberg, sa at de regnet med en nedgang i griseproduksjonen i Sverige i år på tre til fem prosent. Prisene er riktignok noe bedre nå enn de var for et år eller to siden, men kostnadene har også økt i denne perioden. Også svineproduksjonen i EU ventes å gå ned to-tre prosent i år. Ellers kommenterte hun den store dyrevelferdssaken i EU, kravet om løsdrift for drektige purker fra 1. januar i år. Svært mange land har ennå ikke innfridd dette kravet. Åberg sa også at det er forbudt å halekupere, men 98 prosent av svineprodusentene gjør fortsatt det. Også i forhold til andre krav om strø med mer er det svært ulik praksis i de respektive EU-land. LRF, det svenske bondelaget, har skrevet brev til svenske Ica om at ulovlig produsert svinekjøtt nå flommer inn over det svenske markedet.