Publisert: 21.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– Vi måtte øke marginene våre


– Vi måtte øke marginene våre

 

Kjøttbransjen har intervjuet noen av de sentrale aktøren i den private kjøttbransjen for å få kommentarer til NILFs undersøkelse om økte bruttomarginer i kjøttbransjen. Bladet konkluderer med at kostnadene, og særlig personalkostnadene, har økt så kraftig de siste åra at økninger i marginene har vært tvingende nødvendig.

Administrerende direktør Erik Yggeseth ved Finsbråten AS sier det for eksempel slik;

– Bunnlinjen i vårt regnskap er absolutt ikke påvirket av marginøkningen. Våre resultatmarginer er så små som de kan være uten at virksomheten er truet.

Arbeiderpartiets Olav Akselsen er også enig i at kjøttbransjen må tjene penger. Han sier det slik; – Kjøttindustrien må fortsette sitt arbeid med kostnadskontroll og effektivisering for å få ned kostnadene.