Publisert: 13.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– Vi er ikke tjent med kontrakter og kvoter

– Det er slik nå som før. Ingen bryr seg om markedspresset før det plutselig er der. Dette gjelder både produsenter og slakterier. Men jeg er glad for at produsentene nå engasjerer seg, sier Live Høystad.


– Vi er ikke tjent med kontrakter og kvoter

– Det er slik nå som før. Ingen bryr seg om markedspresset før det plutselig er der. Dette gjelder både produsenter og slakterier. Men jeg er glad for at produsentene nå engasjerer seg, sier Live Høystad.

 

Norsvins styreleder føler atskillig sterkere engasjement fra medlemmene sine nå enn for et halvt år siden.

– Vi har lenge sagt fra om hva som var under oppseiling fra Norsvins side. Men ingen lytter til dette før problemet er åpenbart for alle. Det er slik at når tidene er gode vender folk det døve øret til. Men nå kommer kravene om sterkere styring. Jeg kan forsikre medlemmene om at vi som sitter i Norsvins styre på hvert eneste styremøte har markedssituasjonen til vurdering. Vi følger utviklingen, og vurderer fortløpende om tiltakene som er satt i verk virker etter hensikten. Vi vil naturligvis også behandle henvendelser fra medlemmer og produsenter. Flott at de engasjerer seg, sier Live Høystad.

 

– IKKE GODT NOK

– Men hva synes du om markedssituasjonen? Er de tiltakene som er satt i verk nok til å dempe problemene?

– Ordningen med slakting av lett gris har ikke fungert godt nok. Her har vi lagt sterkt press på Norsk Kjøtt. Det har vært problemer med å få slaktet mange nok, noe som kan forstås når en vet at flest smågriser omsettes direkte på avtale mellom produsenter. Her må Norsk Kjøtt som ansvarlig for markedsreguleringen gjøre mer for at markedet skal fungere bedre.

– Norsvin har fått kritikk for å ha vært lite synlige i debatten om markedssituasjonen?

– Jeg har registrert det, men det er vel naturlig å rette frustrasjonen mot sine nærmeste. Jeg føler i hvert fall at vi har vært ute med vårt syn på møter og i media og andre plasser hvor det har vært naturlig å framføre dem.

 

STYRING LØSER IKKE ALT

– Andre i landbruksnæringa vil kanskje si at nå har svineprodusentene hatt en god periode lenge, så nå er det ikke synd på dem om det kommer en trøkk?

– Det er mulig det, men jeg føler egentlig ikke noe stort trykk fra andre i landbruket i denne situasjonen. Jeg tror mange vet at det ikke finnes enkle løsninger ut av overproduksjonsproblemene. Bare se på fjørfenæringa, som lever av mange av de samme kundene som oss. De har mye sterkere styring på produksjon og tilførsler enn vi har for gris, men det hindrer ikke at også fjørfeprodusentene sliter med overproduksjonsproblemer. Det finnes ingen enkle snarveier.

 

– IKKE KVOTER NÅ

– Premiert purkeslakting har Norsvins styre sagt nei til. Men hva med forslag om etableringsstopp, kontraktproduksjon og kvoteproduksjon som nå kommer opp? Kan ikke det være noe å vurdere?

– Dette er forslag som kommer når krisa er der, altså i dårlige tider. En må ikke glemme at vi skal leve videre med slike ordninger også etter at de dårlige tidene er over. Jeg tror ikke svinenæringa er tjent med å gå inn på slike virkemidler. Slike ordninger må i hvert fall tas opp til diskusjon når det er balanse i markedet, ikke i en situasjon med press. Da risikerer vi å få forhastede og lite gjennomtenkte løsninger. Jeg føler rett og slett ikke at tida er inne for det nå. En annen ting er hva vi kan bruke omsetningsavgiften til. Det er lite trolig at vi får Omsetningsrådet med på å godkjennine ordninger som betyr etableringsstopp, eller produksjon på kvoter og kontrakter.

– Hvor går den økonomiske smertegrensa for smågris- og slaktegrisprodusenter?

– Våre økonomiske beregninger viser at dekningsbidraget nå er under 4000 kroner purka i smågrisproduksjon, og 120 kroner i slaktegrisproduksjon. Det betyr at svineprodusentene taper penger i dagens situasjon. Det er bare de beste som får økonomi med dagens priser, sier Live Høystad.

 

ØKT SALGSTRYKK

Hun sier at Norsvin har oppfordret både Gilde Norsk Kjøtt og KLF om å øke trykket på markedsføring av svinekjøtt, og bedt om at alle er lojale overfor kjøttsamvirkets reduserte vektgrenser. Men hvis presset ikke lykkes og semintallene fortsetter å stige, så må markedsregulator vurdere andre tiltak, mener organisasjonen. Norsvin har også bedt om og fått garantier fra markedsregulator om at produsenter som slutter før en eventuell ordning med premiert purkeslakting innføres, også skal få sin økonomiske del av en ordning, hvis den vedtas. Hittil har bare tre av Norsvins fylkeslag gått inn for premiert purkeslakting, og kjøttsamvirket har vendt tommelen ned for ordningen. Det samme mener det produsentstyrte verdikjedeutvalget for gris i kjøttsamvirket.

– Den egentlige grunnen til at vi har havnet i denne situasjonen, er regjeringens heving av konsesjonsgrensa. Hver gang vi har fått overproduksjon av gris de siste åra, så har det skjedd som et resultat av krav eller beslutninger fra myndighetene, sier Høystad.