Publisert: 09.09.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Vi er alle i samme båt

Norsvin Rogaland arrangerte i slutten av august båttur med det gamle veteranskipet Rogaland innover Lysefjorden til Preikestolen.


Vi er alle i samme båt

Norsvin Rogaland arrangerte i slutten av august båttur med det gamle veteranskipet Rogaland innover Lysefjorden til Preikestolen.

Om bord var det unge og eldre svineprodusenter , slaktegris,smågris og kombinert. Konkurrerende kraftforselgere, konkurrerende slakterier, banker og utstyrsleverandører. Den faglige praten gikk høyt om produksjon og politikk slik det ofte gjør når fagfolk treffes. Likevel var det en felles opplevelse av at vi var i samme båt og her skulle vi ha det trivelig sammen. Uttrykket “vi er alle i samme båt” kan en gruble mye på.. Sprenger vi rammene som båten gir går det dårlig med alle. Hvis en båt synker vil alle drukne, matrosen på dekk, såvel som kapteinen på brua. For oss svineprodusenter finnes det mange skjær i sjøen som kan true båtens flyteevne. Noen stikkord kan være kraftforpris/ kvalitet, dyrevelferd, spredeareal, medisinforvaltning, struktur,byggekostnader, sykdom, osv. For ikke å glemme limet som bærer og holder sammen skroget på båten som bærer norsk svineproduksjon. Importvernet. I vårt nærmeste naboland har bonden fått frihet til å vokse seg stor og kunne konkurrere på det internasjonale markedet. Det som har skjedd er at samtidig som friheten kom, kom også konkurransen fra utlandet. Volum nedgangen i Sverige har nådd et kritisk nivå og påvirker nå foredlingsindustrien, meierier og slakteri. Verdien på produkter som kommer fra gårdene har blitt halvert de siste 35 år. Lysten til å være svineprodusent er sterkt dalende. Erfaringene fra våre naboland viser at vi alle er tjent med å vedlikeholde og utbedre den båten vi alle sitter i i norsk svineproduksjon. Det vil gi best muligheter for å utvikle sin egen produksjon .. Både store og små har nytte av den særegne politikken som holder oss samlet og bærer oss alle.

Willy Finnbakk