Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Veterinæren på Jæren


Veterinæren på Jæren

 

Mattilsynet har brukt lang tid på å vise handlekraft i saken mot veterinær Freddie Helgesen på Jæren. Etter at et enstemmig veterinærmedisinsk rettsråd nå i april tilrådde tilbakekalling av hans autorisasjon som veterinær, har Mattilsynet omsider varslet Helgesen om alvorlige overtredelser av dyrehelsepersonelloven og legemiddelloven.

Det blir kanskje juridisk tautrekking om realitetene i saken, og det er kanskje like greit. For hittil har det vært vanskelig for utenforstående å vurdere grunnlaget for den beslutningen tilsynet har tatt. Hadde det ikke vært for innsatsen til Aftenbladet, som begjærte innsyn i saken, fikk avslag, påklagde dette og fikk medhold, så hadde tilsynets saksvurderinger fortsatt vært helt ukjent for allmennheten. Det står i skrivende stund (12. juni) ingenting om saken på Mattilsynets hjemmesider.

Det er vanskelig å kommentere sakens realiteter før Mattilsynet sjøl forstår at alt må legges fram. Det skal svært gode grunner til å stenge for offentlig innsyn, og de er åpenbart ikke tilstede i en sak som dette. Vi snakker her om en praksis som berører levende husdyr, veterinærer, bønder, og ikke minst tusenvis av forbrukere.