Publisert: 28.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Venter stabil kjøttpris fram til påske

Året begynner med lavere smågrispris enn vi hadde i fjor. Avregningsprisen på slakt er lik med i fjor, til tross for at omsetningsavgifta er 40 øre lavere nå. Framover til påske forventes stabile svinekjøttpriser.


Venter stabil kjøttpris fram til påske

Året begynner med lavere smågrispris enn vi hadde i fjor. Avregningsprisen på slakt er lik med i fjor, til tross for at omsetningsavgifta er 40 øre lavere nå. Framover til påske forventes stabile svinekjøttpriser.

 

MARKEDET

I 2003 hadde vi en økning i både produksjon og salg på om lag 2 %. Ved nyttår var det frosset inn ca. 600 tonn svinekjøtt på lager, og i slutten av februar har dette økt til 920 tonn. Det har derfor ikke vært behov for å øke slaktevektene igjen til 79 kg slik som vi regnet med før jul. Det utbetales nå maksimal pris opp til 77 kg slaktevekt.

I år regner en med en økning i produksjon og salg på henholdsvis 4 og 2 % (markedsprognose fra januar). Medregnet import av spekk og MUL-import (tollfri import fra de minst utviklede landene) gir dette et lite overskudd av svinekjøtt på ca. 1500 tonn. Vi kan altså fortsatt forvente stabile priser.

 

SMÅGRISPRISEN UENDRET

Smågrisprisen har nå stått uendret på 570 kr siden 15. september, og den ligger dermed 40 kr lavere i februar i år enn den gjorde på samme tid i fjor. Vi regner med en vanlig sesongmessig nedgang i smågrisprisen på 20 kroner fra 5. april, men her er det selvfølgelig usikkert hva som vil skje i forhold til nytt avtaleår.

I tillegg til prisnedtrappinga på slakt før jul, fikk vi også en nedgang i avregningsprisen på 24 øre rett før nyttår. Dette skyldes at omsetningsavgifta økte med 20 øre til 60 øre, forskningsavgifta økte med 1 øre, og mellomfrakttilskuddet ble redusert med 3 øre. I inneværende års jordbruksavtale ble det vedtatt å redusere det såkalte mellomfrakttilskuddet over en treårsperiode, og det første trinnet ble tatt nå. Mellomfrakttilskuddet går til å finansiere frakt fra overskudd- til underskuddsområder.

Sammenlignet med fjoråret ser vi av tabellen at oppnådd pris i januar lå omtrent likt med fjoråret. Så til tross for at omsetningsavgifta er 40 øre lavere i år og målprisen er uendret, får ikke produsenten utbetalt mer, noe som blant annet skyldes endret biproduktverdi og økte avgifter.

Det forventes at kjøttprisen vil være stabil til omkring påsketider. Trolig får vi da en sesongmessig prisøkning på ca. 50 øre fra ca. 12. april. Vi forventer at omsetningsavgifta vil stå uendret. Vi vil gi informasjon på Norsvins hjemmesider om når prisendringene vil skje. Kraftfôrprisen (vektet pris på Format Stjerne) ligger nå likt med fjoråret.

 

ENDRING AV KALKYLENE FRA NYTTÅR

Fra 1/1 har vi gjort en del endringer av forutsetninger i kalkylene. Vi har fått tilbakemeldinger på at våre kalkyler viser lavt dekningsbidrag i smågrisproduksjon i forhold til de øvrige produksjonene. Vi har nå lagt inn 5 kr i KSL-tillegg på smågrisen, puljetillegg for smågris på 35 kr (1/3 av dette belastes slaktegrisprodusenten), endret omsetningskostnad (bruker nå kr 10) og økt salgsvekt (28 kg). Disse endringene gjør at lønnsomheten vi beregner i smågrisproduksjon blir ca. 1300 kr høyere. De ulike tilleggene både på smågris og slaktegris er forskjellige i de ulike slakteriene, og til neste Grisebørs vil vi framskaffe gjennomsnittstall fra Norsk Kjøtt som vi vil benytte i kalkylene.

 

LØNNSOMHETEN

Dekningsbidraget i slaktegrisproduksjon er beregnet til ca. 220 kr på begynnelsen av året. I smågrisproduksjon ligger det på ca. 7 100 kr, og i kombinert 12 300 kr. Vi har gjort en del endringer i forutsetninger i kalkylene som gjør at tallene er lite sammenlignbare med tidligere år.