Publisert: 07.06.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Veien videre

Veien videre

Vi klarte det i år også, noen hektiske våruker er over. I bil nordover i eget fylke vises resultatet av vårens innsats fra trønderske bønder. Årsveksten ser lovende ut. Overalt står eng og åker, ung, grønn og i god vekst. Grunnlaget for en rik høst er lagt.

I grisehuset er en ny pulje grisunger akkurat kommet til verden. Det ble en bra pulje, etter at alle er ferdige sier opptellinga 12,5 unger per purke. Men som vanlig har det gått tapt mange liv de aller første dagene. Det er også en utfordring å berge alle fram til avvenning. Vi har en høy tapsprosent, alt for mange grisunger dør av forskjellige årsaker.

Vi jobber nå etter et nytt avlsmål. Vektlegginga er forandra. Tomografen gir oss muligheter og rom til å satse på nye områder. Et av de nye områdene er å redusere tapet i spedgrisperioden. Det nye avlsmålet ble implementert i oktober 2010. Men det tar tid før vi ser om den nye vektinga vil gi noen resultater. Signalene så langt er positive. Trenden viser en genetisk framgang blant annet for egenskapen dødelighet fram til tre uker. Ved slutten av året kan vi se mer sikkert om vi er på riktig vei. Gjennom avl forbedrer vi dyrets egenskaper. Gode dyr som kan skape en mulighet for å minske tapet i spedgrisperioden og dermed flere avvente per purke.

Rett over sommeren får Norsvin ny direktør på jobb. Jeg ønsker Olav hjertelig velkommen tilbake til Norsvin. Det blir en ny start vi ser fram til. Allerede nå i juni samles styret sammen med den nye direktøren. Viktige valg står foran oss. Vi må tørre å prioritere og legge strategiske riktige planer for drifta av konsernet. Uten internasjonal salg og markedsføring av norsk svinegenetikk ville Norge i dag vært uten selvstendig avlsarbeid på gris. Det er bare å se på det som skjer i Sverige og Finland. Men det er tøft. Vår jobb blir å finne riktig strategi slik at vi når våre mål. Så enkelt, men så komplisert. Målet er å kunne tilby eierne av Norsvin den til enhver tid beste svinegenetikk i verden.

Fortsatt god sommer

 

Aud Jorun Landrø


Veien videre

Veien videre

Vi klarte det i år også, noen hektiske våruker er over. I bil nordover i eget fylke vises resultatet av vårens innsats fra trønderske bønder. Årsveksten ser lovende ut. Overalt står eng og åker, ung, grønn og i god vekst. Grunnlaget for en rik høst er lagt.

I grisehuset er en ny pulje grisunger akkurat kommet til verden. Det ble en bra pulje, etter at alle er ferdige sier opptellinga 12,5 unger per purke. Men som vanlig har det gått tapt mange liv de aller første dagene. Det er også en utfordring å berge alle fram til avvenning. Vi har en høy tapsprosent, alt for mange grisunger dør av forskjellige årsaker.

Vi jobber nå etter et nytt avlsmål. Vektlegginga er forandra. Tomografen gir oss muligheter og rom til å satse på nye områder. Et av de nye områdene er å redusere tapet i spedgrisperioden. Det nye avlsmålet ble implementert i oktober 2010. Men det tar tid før vi ser om den nye vektinga vil gi noen resultater. Signalene så langt er positive. Trenden viser en genetisk framgang blant annet for egenskapen dødelighet fram til tre uker. Ved slutten av året kan vi se mer sikkert om vi er på riktig vei. Gjennom avl forbedrer vi dyrets egenskaper. Gode dyr som kan skape en mulighet for å minske tapet i spedgrisperioden og dermed flere avvente per purke.

Rett over sommeren får Norsvin ny direktør på jobb. Jeg ønsker Olav hjertelig velkommen tilbake til Norsvin. Det blir en ny start vi ser fram til. Allerede nå i juni samles styret sammen med den nye direktøren. Viktige valg står foran oss. Vi må tørre å prioritere og legge strategiske riktige planer for drifta av konsernet. Uten internasjonal salg og markedsføring av norsk svinegenetikk ville Norge i dag vært uten selvstendig avlsarbeid på gris. Det er bare å se på det som skjer i Sverige og Finland. Men det er tøft. Vår jobb blir å finne riktig strategi slik at vi når våre mål. Så enkelt, men så komplisert. Målet er å kunne tilby eierne av Norsvin den til enhver tid beste svinegenetikk i verden.

Fortsatt god sommer

 

Aud Jorun Landrø