Publisert: 02.12.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Veien videre for Ingris

Det har nå snart gått fire år siden Ingris web ble lansert, og programmet har i dag 840 brukere fordelt på purke- og tilvekstdelen Programmet er kontinuerlig utviklet siden oppstart, og mulighetene med den nettbaserte løsningen er mange.

 


Veien videre for Ingris

Det har nå snart gått fire år siden Ingris web ble lansert, og programmet har i dag 840 brukere fordelt på purke- og tilvekstdelen Programmet er kontinuerlig utviklet siden oppstart, og mulighetene med den nettbaserte løsningen er mange.

 

Våre brukere er profesjonelle og krevende på en positiv måte, noe som gjenspeiler seg i en stadig lengre ønskeliste. Jobben med å imøtekomme flere av de innkommende ønskene har vært og er en utfordring, blant annet fordi en må jobbe med en programvare som har sine begrensninger.

 

Fornøyd med byttet

 

Høsten 2009 ble det bestemt å bytte samarbeidspartner på programmeringssiden, noe vi er godt fornøyd med. I forbindelse med byttet av programmerere ble det gjort en vurdering av programmet og mulighetene for utvikling framover.Vurderingen konkluderte med at programmet kjørte på eldre programvarer, noe som igjen er med på å sette visse begrensninger. Det ble derfor bestemt å gjennomføre en større oppgradering av registreringsdelen, skjermbildene i Ingris.Skjermbildene vil oppgraderes ett og ett og legges ut fortløpende. Arbeidet beregnes ferdig sommeren 2011.

 

 

Målet er bedre brukervennlighet

 

Målet er å gjøre programmet enda mer brukervennlig med blant annet:

 Økt hastighet – purkeoversikt og åpning av bilder Et mer stabilt program Flere individuelle tilpasninger – skjermoppsett Mer ensartede sider – menyer, utseende og funksjoner  En del nye funksjoner som å utnytte hele skjermen – dynamisk tilpassing, og valgfri skriftstørrelse.

Jobben med oppgraderingen er påbegynt. Men i forbindelse med skifte av programvare har det tidvis vært, og kan fortsatt oppleves, noe ustabilitet i programmet. Vi ber om at dere gir tilbakemeldinger underveis i prosessen, slik at vi sammen kan fortsette å utvikle et nyttig resultat- og styringsverktøy.