Publisert: 29.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Vask, desinfeksjon og tomtid i smågrisavdelingen


Vask, desinfeksjon og tomtid i smågrisavdelingen

 

Praktisk inriktade grisforsøk (PIG) i Sverige har gjort en undersøkelse for å kartlegge betydningen av tomtid, desinfeksjon og opptørking på overlevelsen av coliforme bakterier i smågrisbinger etter at de er høytrykksvasket.

Antall bakteriekolonier ble registrert ved at plater med et vekstmedium for bakterier ble lagt mot gulvet på hhv dag 1, 3, 5 og 7 etter vasking. Platene lå på gulvet i 5 sekunder, og ble så oppbevart ved 37°C i 24 timer. Deretter ble antall kolonier telt opp.

Antall kolonier ble klart redusert fra dag 1 til dag 5 etter vasking. På dag 5 var antallet bakteriekolonier redusert til ca. 10 % av antallet på dag 1. Temperatur og luftfuktighet var avgjørende for hvor raskt antallet bakteriekolonier ble redusert. Besetningene med lavest temperatur og høyest luftfuktighet hadde fremdeles mange coliforme bakterier på dag 5.

For å få en økonomisk fornuftig opptørking bør temperaturen holdes over 20° C. Relativ luftfuktighet bør være under 60% for å rekke å tørke betongen tilstrekkelig på 5–7 dager. Det var tendens til flere bakteriekolonier jo grovere golvstrukturen var.

Desinfeksjon hadde en umiddelbar og kraftig virkning på forekomsten av coliforme bakterier. Besetninger som har problemer med avvenningsdiare oppfordres til å ta kontakt med veterinæren for å få råd om type og mengde desinfeksjonsmiddel som bør brukes.