Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Varedeklarert smågrissalg i juni

Fra 1. juni i sommer blir det obligatorisk med salgsskjema for smågris for alle Norturas leverandører. Dette er et resultat av en prosess som har gått i vel et år.


Varedeklarert smågrissalg i juni

Fra 1. juni i sommer blir det obligatorisk med salgsskjema for smågris for alle Norturas leverandører. Dette er et resultat av en prosess som har gått i vel et år.

Det har lenge vært utfordringer i forbindelse med handel av smågriser. For vel et år siden satte derfor Nortura en prosess i gang for å bedre forholdene (Svin 3/2011), slik at kjøperne vet mer enn i dag, og at det blir et rimelig kompensasjonssystem ved avvik. Høringsprosessen med forslag til nye salgsskjemaer har gitt positive tilbakemeldinger.

– Jeg føler at vi har fått kjemperespons både hos slaktegrisprodusenter og smågrisprodusenter. Mitt inntrykk er at de fleste forstår behovet for bedre varedeklarering. Merarbeidet skal ikke bli vesentlig som følge av dette, og skjemaet skal godkjennes som Naboleveringsskjema som mange kjenner fra før, sier Norturas prosjektleder Bente Borgen.

– – Blir alle problemer ryddet av veien som følge av dette?

– Det kan vi nok ikke love, men jeg tror det blir mye lettere å kartlegge problemer som måtte dukke opp enten de har med helse eller avl å gjøre. Vi er ikke ute etter å ta noen i denne prosessen, men rett og slett gjøre handelen synligere og tydeligere slik at vi får mer rettferdig prissetting. Det må tenkes kvalitet i alle ledd, og produsentene må spille på lag. Det har jeg inntrykk av at de aller fleste er veldig positive til. Jeg tror de fleste vil oppfatte dette som både overkommelig, trygt og sikkert, sier Borgen.

Etter si stund skal ordningen evalueres. Skjemaet som følger forsendelsen har flere gjennomslag, og ett av dem følger kjøperen ved leveransen. Men informasjonen blir også digitalisert og lagt inn i Norturas nye livdyrportal.