Publisert: 08.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Vant i verdens tøffeste marked

Norsk gris fra norske svineprodusenter har fått sitt gjennombrudd i verdens tøffeste marked. Den 31. mai ble avtalen mellom mellom avlsselskapet Genetiporc og Norsvin USA undertegnet.


Vant i verdens tøffeste marked

Norsk gris fra norske svineprodusenter har fått sitt gjennombrudd i verdens tøffeste marked. Den 31. mai ble avtalen mellom mellom avlsselskapet Genetiporc og Norsvin USA undertegnet.

 

– Dette er gøy. Nå gjelder det å følge opp i praksis, og legge ytterligere trykk bak oppformering av gode populasjoner, ny avlsteknologi, helse og avlsframgang. Avtalen er et gjennombrudd for norsk svineavl.

Dette er dommen fra styret i Norsvin International og ansatte i morselskapet Norsvin. Det vanket kake til kaffen da det ble kjent at Genetiporc, USAs tredje største avlsselskap på livdyrsiden i USA, hadde falt for Norsvins avlsmateriale. Genetiporc er et stort canadisk-amerikansk selskap med 90 000 purker som lager hybridpurker. Til sammenlikning har vi i Norge cirka 4– 5000 purker som gjør det samme.

– Dette betyr at vi får tilgang til et kjempemarked. Bare salgs- og servicekorpset til Genetiporc består av ca 15 persononer som nå skal ut og selge Norsvinprodukter, sier Norsvins avlssjef Olav Eik-Nes. Hans kollega Bjarne Holm, med spesielt avlsansvar for internasjonale markeder sier at Genetiporc er et anerkjent og velrenommert selskap som passer hånd i hanske til Norsvin. Det er stort på markedsføringssiden, og selskapet er kjent for å være veldig bra på biosikkerhet og helse, men det manglet altså det lille ekstra på genetikk. Det faller på plass gjennom avtalen med oss, sier Holm.

Hovedpoenget i avtalen er dette; Norsvin skal levere avlsmateriale som supplement til Genetiporcs eget avlsmateriale, samt at selskapene har inngått avtale om felles utviklingsarbeid. En av Holms oppgaver er å sørge for å optimere Genetiporcs produkter best mulig.

Genetiporc skal altså fortsatt ha sine egne produkter, men Norsvinmaterialet blir et nytt livdyrprodukt fra selskapet, som nå blir det eneste avlsselskapet som har eksklusive rettigheter til Norsvinprodukter i USA og Canada. Store amerikanske kunder som ikke handler gjennom en tredjepart, kan fortsatt inngå direkte avtaler med Norsvin USA. Avtalen med det store svineproduksjonsselskapet Christensens Farms løper eksempelvis videre som før.

Hva betyr så avtalen økonomisk for Norsvin?

Hverken Eik-Nes eller Holm vil gå for mye i detaljer, men de legger ikke skjul på at avtalen kan komme til å bli svært viktig for Norsvin i løpet av relativt få år. Suksess er avhengig av at Genetiporc oppnår store salgsvolumer. Det er volumpotensialet i avtalen som kan gi den gode forrentningen. Norsvins hårete mål er at 20 prosent av den amerikanske grisen skal bære Norsvingener, og da snakker vi om cirka 20 millioner slaktegriser.

Men først må det investeres penger i testfasiliteter og seminstasjoner. Gevinster av avtalen ventes derfor ikke før i 2008 – 2009.

– Det har vært artig å være med på dette, helt fra vi i Felleskjøpet ble invitert inn i Lietnorsvinas. Nå blir det viktig å holde den avlsmessige farten oppe her hjemme. Jeg synes også det er på sin plass å minne om at det er samvirkeavlen i Norge som har gitt disse resultatene, som faktisk er større enn mange andre har greid å få til. Vi bør ikke glemme det, sier Ola Jordhøy.

– Jeg er helt enig med Ola i dette siste punktet, og jeg er veldig fornøyd med det som er oppnådd så langt. Det er moro å kunne representere norske svineprodusenter i den internasjonale aktiviteten. Vi er små i Norge, men vi er flinke til å organisere rasjonell og praktisk rettet framgang. Målet må være å øke inntjeningen ute slik at vi fortsatt kan beholde et kvalitetsmessig forsprang og konkurransedyktige priser til norske svineprodusenter, sier Kjersti Narum.

– Vi ser at registreringer på besetningsnivå er organisert på en fin måte i Norge. Vi har mye kompetanse, og mye entusiasme. Dette viser at vi satser riktig. Et viktig poeng med denne avtalen er å sikre en kontantstrøm til videre avlssatsing i Norge, sier Knud Daugaard.