Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Upresist om frekvensstyrte motorer


Upresist om frekvensstyrte motorer

 

Jeg har alltid vært en ivrig leser av Svin, og mener at det er det beste fagbladet vi har. Dere har en god evne til å mikse innholdet slik at det alltid gir litt påfyll i kunnskapskassen.

I utgave 5/04 står det en artikkel om ventilasjon, hvor Ivar Solhaug i Bruvik og Allan Riis Larsen i Skov har kommet med sine synspunkt om dimensjonering av ventilasjon. Artikkelen var god, og inneholder mange detaljer i forhold til dimensjonering og funksjon ved et moderne ventilasjonsanlegg.

I artikkelen settes det en pekefinger på blant annet pustende himling og bruk av frekvensregulerte motorer til avtrekksvifter. Det er spesielt uttalelsene om frekvensregulert viftemotorer jeg syns er ufullstendig. På svinekongressen i 2003 i Danmark ble det fremlagt testresultat som viser at bruk av frekvensregulert motor kan halvere strømforbruket. Denne testen* hadde gått over 2 år.

Ved bruk av frekvensstyrt motor trenger ikke ventilasjonsstyringen være utstyrt med triac regulator, noe som medfører en billigere ventilasjonsstyring og mindre og rimeligere kabel mellom styring og vifte.

På en frekvensregulert motor settes full spenning direkte på motoren. En liten mikroprosessor styrer så hastigheten på ventilatoren alt etter hva styringen ber om. På triac-regulert motor reguleres hastigheten ved å «klippe» sinuskurven (spenningen). Dette fører til varmeutvikling både i styringen og ved motoren. Denne oppvarmingen kan gi redusert levetid på motorer.

Kutting av sinuskurven betyr også at vi får resonans som forplanter seg ut i bladene på ventilatoren. Det medfører at en triac-regulert vifte har et høyere støynivå enn en frekvensregulert ventilatormotor.

I tillegg beholder en frekvensregulert motor dreiemomentet i langt større grad en triac-regulert motor.

Til sammen betyr disse forhold lavere strømforbruk, mindre støy og sparte kostnader for bonden ved bruk av frekvensstyrte motorer, selv om disse er noe dyrere i innkjøp.

 

*) se www.lr.dk/bygningerogmaskiner/informationsserier/info-byggeriogteknik-gratis/1284lhj.htm