Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Trippel 09 på trappene i Innherred

Fem trøndelagsbønder vil investere 150 millioner kroner i en splitter ny og moderne kraftfôrfabrikk i Innherred. Den skal ligge ved industrikai i Verdal, med pipeline fra store fraktebåter rett inn i fabrikken.

 


Trippel 09 på trappene i Innherred

Fem trøndelagsbønder vil investere 150 millioner kroner i en splitter ny og moderne kraftfôrfabrikk i Innherred. Den skal ligge ved industrikai i Verdal, med pipeline fra store fraktebåter rett inn i fabrikken.

 

Levanger/Verdal

– Ja, her vil vi bygge den nye fabrikken hvis vi får tilstrekkelig med oss nok bønder på planene. Vi har allerede en intensjonsavtale med Fiskå Mølle om deltakelse. I Verdal får vi plass på et moderne industriområde med dypvannskai utenfor by og tettbebyggelse, og tilgang til biovarme og et industrimiljø som hører morgendagen til. Beliggenheten vil halvere innfraktkostnadene, sier tre av dem.Og gir et eksempel; det koster like mye å seile en kilo hvete fra USA/Canada til Trondheim havn, som det koster å lesse om å frakte den samme hvetekiloen fra Trondheim til en urasjonell kraftfôrfabrikk på Frosta.

100 000 tonn kraftfôr

Vi står på kaia til Verdals nye industriområde. Her fylles det ut masse for å gå plass til stadig nye virksomheter. Hvis tilstrekkelig mange trøndelagsbønder blir med på laget, håper initiativtakerne å kunne starte bygging i 2011. Prosessindustrianlegget er av dansk design, og det blir modulbasert. De sikter mot en produksjonskapasitet på nærmere 200 000 tonn, men i første omgang er ambisjonen å komme opp i 100 000 tonn kraftfôr, eller om lag 20 prosent av markedet i de området de sikter seg inn mot. 90 prosent bulk, og 10 prosent med storsekk og båt.

Trippel 09

Det legges opp til produksjon av både svinefôr, kufôr og kyllingfôr i fabrikken. Selskapet heter Trippel 09, blant annet fordi det ble stiftet 09.09.09 og skal produsere tre slag kraftfôr. – Vi tror på vekst i kraftfôrforbruket i Innherred. I dag er det ingen reell konkurranse i området vårt. Kraftfôrforbruket i Nord-Trøndelag er 240 000 tonn, og Felleskjøpet har 80 prosent av markedet. Forbruket i Sør-Trøndelag er 140 000 tonn, og her står Norgesfôr sterkere. Felleskjøpet har om lag 55 prosent her. I tillegg er det et kraftfôrforbruk på cirka 200 000 tonn i Møre og Romsdal og Nordland. Trøndelagsfylkene, Nordmøre og Helgeland vil være fabrikkens primære nedslagsfelt. Det er 14 000 tilskuddsberettigete bønder i det området Trippel 09 sikter seg inn mot.

Prospekt

De jobber i disse dager med å ferdigstille et prospekt for kraftfôrfabrikken. Det vil gå ut til bønder som ønsker å tegne seg som aksjonærer i driftsselskapet. Her vil detaljene i prosjektet komme fram. Da Svin snakket med initiativtakerne regnet de med at en investering skulle kapitaliseres med 40 millioner i egen aksjekapital.

Lokker med god rente

– Vi regner med at vi trenger minst 14-16 millioner i bondeeid kapital i driftsselskapet, og at bøndene skal eie minst 51 prosent av driftsselskapet. I tillegg ønskes 49 prosent av relatert næring og industri. Det er inngått intensjonsavtale med Fiskå Mølle AS, som har en markedsandel på ca 13 prosent i dag, cirka en milliard kroner i omsetning og en produksjon på 340 000 tonn kraftfôr. Det er viktig å ha med seg en industriell aktør med kompetanse og penger. En aksje vil komme til å lyde på kr. 20 000,-. Avkastningen på denne egenkapitalen skal minst være Nibor rente pluss to prosent. Målet er minst 700-800 aksjer på bondeeide hender. Hver bonde kan tegne så mange aksjer hun eller han vil. Så realiseringen av prosjektet står og faller på at det er tilstrekkelig mange bønder som ønsker å bli med.

Cimbria prosjekterer

Det er det danske firmaet Cimbria som sammen med Fiskå Mølle har designet fabrikken. Her er det snakk om å satse på ny og hypereffektiv teknologi, med cirka en tiendel av det mannskapsbehovet som brukes ved de gamle kraftfôranleggene i Trøndelag i dag. Et av de anleggene som Cimbria har prosjektert i Danmark produserer 350 000 tonn kraftfôr med like mange ansatte som det Felleskjøpet bruker på sitt gamle anlegg i Rindsem i dag som produserer 35 000 tonn, altså ti ganger større produksjon med like mange ansatte.