Publisert: 19.01.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Torskeoppdrett felte Nortura Brønnøysund

Nortura Brønnøysund skal avvikles. Det bestemte styret i Nortura den 30. oktober. Milliontap på torskeoppdrett er en av forklaringene.


Torskeoppdrett felte Nortura Brønnøysund

Nortura Brønnøysund skal avvikles. Det bestemte styret i Nortura den 30. oktober. Milliontap på torskeoppdrett er en av forklaringene.

Årsaken er manglende lønnsomhet ved tilført aktivitet, og at det ikke har lyktes å få en samarbeidspartner på fiskesiden.

I to år har Nortura jobbet for å få lønnsom drift basert på oppdrettstorsk, slakting/skjæring av villsau, samt spesialskjæring ved Brønnøysund-fabrikken. To millioner er brukt i prosjektmidler, og hele 10 millioner i driftstap har løpt på de to siste åra. – Vi har gjort et ærlig forsøk for å få en lønnsom og framtidsrettet virksomhet i Brønnøysund. Det må vi innse at vi ikke har klart. Torskeoppdrett er spennende, men vi har dessverre ikke funnet en partner som har villet gitt det reelt innhold. Det er ikke forsvarlig ut ifra vår økonomiske situasjon å gå videre uten klar lønnsomhet, sier styreleder Sveinung Svebestad i Nortura.

Torsk og villsau sviktet

Oppdrettstorsk har potensial til å gi god økonomi, men krever betydelige investeringer og har høy risikoprofil. Villsau var tenkt som en annen bærebjelke, men dette er en arbeidsintensiv produksjon fordi villsau har halve slaktevekten av et ordinært lam. – Villsau har unektelig et eksotisk preg over seg, men det er vanskelig å ta ut nødvendig merpris i butikk. Vi har også god kapasitet ved våre øvrige fabrikker til både å slakte/skjære villsau og andre spesialiteter, sier konsernsjef Geir Olav Opheim.

Engasjerte medarbeidere

Vedtaket berører 19 medarbeidere som nå blir ivaretatt av konsernets eget omstillingsteam. – Medarbeiderne har vist stor innsatsvilje og engasjement, og de er nå selvsagt skuffet og usikre på framtida. Vårt eget omstillingsteam jobber målrettet med hver enkelt medarbeider for å finne nytt arbeid, enten hos oss eller hos en ny arbeidsgiver, sier konsernsjefen.