Publisert: 02.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Tørrfôr etter appetitt til diegivende purker


Tørrfôr etter appetitt til diegivende purker

 

Landsudvalget for svin i Danmark har gjort et forsøk med appetittfôring av diegivende purker fra dag tre etter grising. Som kontroll ble ei gruppe fôra etter tilnærma appetitt tre ganger daglig. Kontrollgruppa og den ene gruppa som gikk på appetittfôring fikk et fôr med 107 FEg pr 100 kg, den andre gruppa på appetittfôring fikk et fôr med 115 FEg pr 100 kg.

Fôropptaket var statistisk sikkert høyest, og vekttapet hos purka lavest, når purkene ble fôra etter appetitt. Fôropptaket i kg var ikke påvirka av energiinnholdet i fôret, og gruppa som fikk fôret med 115 FEg pr 100 kg fôr hadde dermed det høyeste energiinntaket. Det var likevel ikke sikre forskjeller i vekttap i dieperioden mellom de to gruppene som ble fôra etter appetitt.

Figur 1 viser gjennomsnittlig daglig fôropptak i de ulike gruppene. De tre første dagene etter grising ble purkene tildelt ca. 2 FEg per dag. Fôropptaket steg raskt ved overgang til appetittfôring, men ble redusert noe igjen etter et par dager. Ungpurker oppnådde høyest fôropptak ved styrt fôring tre ganger per dag. Eldre purker (>3. kull) hadde høyest fôropptak ved appetittfôring.

Det var ingen statistisk sikre forskjeller i spedgristap eller kullvekt ved avvenning i de tre gruppene. Purker som ble fôra etter appetitt hadde en tendens til flere MMA-tilfeller. Det var også tendens til færre levendefødte i påfølgende kull hos purkene som gikk på appetittfôring med blandinga med 115 FEg per 100 kg. Årsaken til dette kan være at purkene som hadde gått på appetittfôring hadde redusert fôropptak bedekningsavdelingen, når de igjen skulle fôres kun to ganger per dag.

Det var arbeidsbesparende at purkene gikk på appetittfôring. På den andre siden var det krevende å ha like god oversikt over alle purkene når de ikke var oppe for å spise samtidig. Det var vanskelig å vite om ei purke ikke spiste fordi hun var syk eller fordi hun var mett.

Samlet sett kan det ikke anbefales å fôre purkene etter appetitt på grunnlag av denne undersøkelsen, men det kan være med og bidra til å øke fôropptaket i dieperioden. Fôring tre ganger daglig er å foretrekke.