Publisert: 25.01.2019 Oppdatert: 25.02.2019

Stikkord:

Tid for Ingris årsoppgjør

Alle data for 2018 må registreres i Ingris innen 28. februar for at besetningen skal bli med i årsstatistikken. Ingris er viktig dokumentasjon for svinenæringen.


Solveig Kongsrud, Norsvin

Dokumentasjon av produksjonen er viktigere enn noen gang både for hver enkelt produsent, og for hele svine­næringen. Ingris i besetningene og årsstatistikken er av de viktigste dokumentasjonene og sammenlignings­ grun­lagene svinebransjen har.

Registrer alt for 2018
For purker skal alle data for alle purker i 2018 registreres. Det er viktig at bedekninger og utmeldinger på slutten av året blir med. Det samme gjelder grisinger, selv om avvenning først skjer i 2019. I purkeringene er det viktig at alle kull er knyttet til riktig satellitt.

Når det gjelder smågris og slaktegris tar vi med alle puljer/innsett som er avsluttet i 2018. Dette betyr at vi tar med noen innsett som ble påbegynt i 2017. Innsett som startet i 2018, men som først er ferdig i 2019 kommer ikke med før i årsstatistikken for 2019. For smågris og slaktegris er det spesielt viktig at dere får med alle griser som er døde, og forbrukt fôr i periodene.

Rangering av besetninger
Vi har begynt å få tradisjon for å rangere og premiere de beste besetningene. Purker og purkeringer rangeres etter nøkkeltallet «Antall beregna avvente per årspurke», og det må være komplette registreringer for et helt år. For smågris og slaktegris 

rangeres etter poeng beregnet ut fra vektlegging av ulike nøkkeltall som blant annet daglig tilvekst, fôrutnyttelse og dødelighet. For å være med i rangeringen må det være registrert fôrforbruk og minst 80 prosent av produksjonen må være med i datagrunnlaget. Satellitter i purkeringer rangeres etter poeng beregnet ut fra nøkkeltall som totaldødelighet fram til avvenning, avvente per kull, og levendefødte. Gjennomsnittet for alle satellitter er basis for poengberegningen.

Anonymitet
Data som blir registrert i Ingris inngår i gjennomsnittsberegninger og statistikker for større grupper eller geografiske områder slik at anonymiteten sikres. Ingen data fra enkeltbesetninger blir offentliggjort uten at det er innhentet godkjennelse fra besetningen. Dette gjelder også ved rangering og lister med de beste besetningene.

Registrer nå
Både rådgivere og Ingris-administrasjonen vil ha fokus på å få inn data fram til tidsfristen som er 28. februar. Om vi mener det mangler data, vil du kunne få tilsendt e-poster slik at du kan få rettet og registrert innen fristen. Besetninger eller avdelinger med feil vil bli tatt ut av beregningene. Har du data for 2018 som ikke er registrert, så gjør det nå. Trenger du hjelp, eller vi komme i gang med Ingris, ta kontakt med rådgiver på slakteriet eller med Ingris’ brukerstøtte.