Publisert: 25.08.2009 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Tema: Økonomi/forsikring – Store svineprodusenter mangler sykdomsdekning

Mange større svineprodusenter mangler forsikringsdekning mot sykdom i besetningen. Gjensidige vil i år kontakte alle større besetninger og store gårder for å gå igjennom forsikringsdekning og andre rutiner.


Tema: Økonomi/forsikring - Store svineprodusenter mangler sykdomsdekning

Mange større svineprodusenter mangler forsikringsdekning mot sykdom i besetningen. Gjensidige vil i år kontakte alle større besetninger og store gårder for å gå igjennom forsikringsdekning og andre rutiner.

Gjensidige har de siste årene gått i minus på forsikring hos svineprodusenter. Både brann og sykdom er årsak til det. Derfor rettes søkelyset særlig mot svineprodusenter i 2009. – Neste år tenker vi gjøre det samme hos fjørfeprodusenter og gartnerier, men i år er grisen i fokus, forklarer Frode Narud. Han er sjef for risikostyring landbruk i Gjensidige og ansvar for et risikoprosjekt som nå pågår.

 

De største kontaktes

 

Det er i første omgang de større svineprodusentene eller store gårder med gris som får fokus fra selskapet. Gjensidige har her satt en grense på 15 millioner i total forsikringssum hos kunden. Men det gjelder faktisk rundt 1000 svineprodusenter. Alle disse besetningene har fått eller vil få brev om tiltak når det gjelder brannvarsling, varsling av varmgang i ventilasjonsvifter, samt kontroll av det elektriske anlegget. Mange kunder får også et besøk av en kundeansvarlig.

– Vi ønsker å gjøre dette på en positiv måte der vi går i dialog med kundene for å redusere både vår og kundens risiko, forklarer Narud. Noe av bakgrunn for det hele er fjøsbranner i både i Rogaland, Trøndelag, Nordland som har startet i ventilasjonsviftene.

– Varmgang i motoren på ventilasjonsviftene utgjør en brannrisiko vi har blitt mer og mer klar over, forklarer Narud. Dermed ønsker selskapet at alle kobler temperaturfølere i ventilasjonsmotorer til brannvarslingsanlegget.

– Unntaket er hvis ventilasjonvifta går direkte ut gjennom vegg eller må skrus på manuelt ved et stopp. Da trenger du ikke slik varslig.

– I sum vil vårt budskap til kundene være at de må ha brannvarslingsanlegg, de må montere varsling på ventilasjonen og de må gjennomføre internkontroll hvert tredje år på det elektriske anlegget. For de som ikke følger disse påleggene vil vi måtte vurdere prisen på forsikring ved neste forfall, sier Narud.

I praksis kan det bety økt forsikringspris.

 

Høyere egenandeler

 

Det skjer visse forandringer når det gjelder husdyrforsikringene. Generelt gjelder det at høyere egenandel vil gi større rabatt på forsikringen. – Noe av bakgrunn for det er at vi har hatt enkelte gjengangere som skal ha dekket tap hvis for eksempel noen purker brekker beina, forklarer produktsjef for husdyr og gartneriforsikring Torfinn Jæger i Gjensidige. Nå skal ikke lenger den enkelte produsents «normaltap» bli gjenstand for erstatning.

– Normaltap er en produksjonsrisiko og ingen forsikringsrisiko. Vi gjør dermed en endring som vil favorisere de som driver godt og har lite normaltap, forklarer Jæger. Et tiltak som Gjensidige samtidig gjennomfører er å oppgradere kompetansen innen husdyr hos sine ansatte eller assurandører.

 

Karakterer for smitterisiko

 

Gjensidige har også fått til et samarbeid med Helsetjenesten for svin når det gjelder typiske risikoelementer for smitte.

– Vi innskjerper rutinene når det gjelder smittesluser, utlasting slakt, innkjøpsrutiner og tilgang for fugler, hunder, katter i besetningen. Totalt blir det 10 – 20 ulike forhold vi vil se på for å gi en besetning en karakter for smitterisiko, opplyser Jæger.

 

De store mangler sykdomsforsikring

 

I dag har to tredjedeler av svineprodusentene i Gjensidige sykdomsdekning i forsikringen. Men den tredjedelen som ikke har slik dekning representerer 2/3 av forsikringsverdiene.

– Det betyr at en del store produsenter ikke har slik dekning, opplyser Jæger. Noe av det kan forklares med at dette er slaktegrisprodusenter, men det finnes helt klart flere store besetninger som løper større risiko enn andre.

 

Stopp for AH1N1-forsikring

 

– Det er en utfordring, og langt flere burde hatt sykdomsdekning. Samtidig blir det ikke riktig at produsenter uten sykdomsdekning skal kunne forsikre seg mot en bestemt sykdom som er under utbrudd. Vi har derfor i øyeblikket satt stopp for å tegne forsikringer som gjelder AH1N1 (svineinfluensa). Når situasjonen normaliserer seg vil denne restriksjonen oppheves, men det vil hele tiden være slik at nytegning ikke vil gjelde sykdommer hvor det stor fare for utbrudd, opplyser Jæger.

 

Dyrere i purkeringer

 

Sykdomsutbrudd og sanering, slik som mykoplasmautbrudd i Rogaland, har også vært dyrt for Gjensidige de seinere år.

– Tidligere hadde purkeringer en svært gunstig sykdomsdekning, men ut fra erfaring har nå forsikringspremien økt betydelig for disse, forklarer Jæger. Gjensidige bruker generelle erfaringstall til å sette riktig pris på forsikringene. Dermed kan prisen variere hos ulike typer besetninger. Men selskapet har i dag samme pris uavhengig av postadresse, selv om enkelte mener priser bør være høyere i husdyrtette områder.