Publisert: 22.02.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Takk for meg!

 


Takk for meg!

 

Årsmøte nærmer seg, og snart er mine fem år som styreleder i Norsvin over. Det har gått utrolig fort. Samtidig føles det som en evighet. Vervet krever at du bruker hele deg, og du er styreleder i Norsvin hver eneste dag, enten du skal på styremøte eller skrive innlegg i Svin, representere Norsvin i en forsamling, eller vaske grisebinger. Plutselig ringer telefonen og du blir konfrontert med en problemstilling på vegne av svineprodusentene.Jeg er veldig glad for at jeg tok utfordringen med å stille til valg for fem år siden og ydmyk over at årsmøtet satset på meg. Ydmykheten og respekten for ansvaret ved vervet har økt med årene. Av og til har det blitt søvnløse netter, men opplevelsene av samhold og deling av byrden har vært mange flere. Styret har hele tiden stått nær, og vi har spilt på lag. Det har gitt styrke!Norsvin har over 60 dedikerte ansatte som jobber ”med hjertet utenpå skjorta”. En fantastisk gjeng som gir jernet for svineprodusentene! Jeg er så fasinert av at de selv kaller seg ”Norsvinere”. Det brukes som en hedersbevisning og gir lagånd. Jeg har i min styretid opplevd en enorm respekt for Norsvins eiere fra de ansatte. Det er ikke tvil om hvem som er oppdragsgiveren deres.Så har jeg hatt mange nyttige, inspirerende, utfordrende og trivelige møter med nettopp eierne, norske svineprodusenter. En krevende og engasjert gruppe som er ledende i norsk landbruk. I medgang og motgang letes det etter forbedringer og nye mål, og endringsviljen er hjertelig til stede. Parallelt med at vi tilegner oss og utveksler kunnskap skapes det sosiale arenaer kollegaer imellom. Det er humor og kreativitet. Når målene er nådd ligger nye og blinker i det fjerne. Framtidas svineprodusent har alltid prestert bedre enn gårsdagens. Jeg har kjempet for svineprodusentens rammebetingelser. Jobben er tøff, og det har ikke vært lett å få gjennomslag. Det er viktig å dokumentere at svineproduksjonen spiller en viktig rolle i norsk landbrukspolitikk. Tenk bare på grisen som foredler av norsk fôrkorn, og grisens betydning for opprettholdelse av slakterier i distriktene. Det har ikke blitt stor gevinst ut av det for vår del, men vi må fortsette å holde trykket oppe!Jeg har fått lov å presentere både næringa og det vi produserer i bondelaget, for statsråder og i NRK. Ulike settinger, men budskapet er mye det samme. Vi har en svineproduksjon og et svinekjøtt i verdensklasse. Fantastisk utfordrende og spennende. Vi har så mye å være stolt av!Nå gleder jeg meg til å bruke mer tid hjemme og i eget grisehus. Jeg har jo lært så mye av alle dere jeg har møtt. Det håper jeg skal hjelpe vår produksjon mot nye mål! Og helt til slutt; lykke til videre, kjære Norsvin!

Kristin Ianssen