Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

svineportalen.no

Nå er Svin på nett. Et lite skritt for vanlige internettbrukere, men et stort skritt for alle som er interessert i norsk svineproduksjon! 


svineportalen.no

Nå er Svin på nett. Et lite skritt for vanlige internettbrukere, men et stort skritt for alle som er interessert i norsk svineproduksjon! 

Tore Mælumsæteransvarlig redaktør i Svin og www.svineportalen.no

Merk deg nettadressen med en gang; www.svineportalen.no. Klikker du på den vil du finne Svins nye hjemmeside. Her vil du finne igjen alle relevante saker som står i Svin for 2009 og utgavene hittil i år. I tida framover vil du som abonnerer på Svin fortløpende få tilgang til hele bladet på nett.Men du får mer enn det. Du får også tilgang til en søkbar artikkeldatabase over tidligere artikler som har stått i Svin. Etter hvert vil også fagavdelingen i Norsvin legge ut fagartikler som ikke har fått plass i bladet. Her kan du søke på navn, stikkord, utgivelser osv. akkurat som i et vanlig søkefelt.Alt er ikke på plass og ferdig utviklet ennå, og derfor vil portalen ligge åpen i sommer. Men når vi føler ting begynner å falle på plass vil vi lukke portalen, og åpne den med passordtilgang for abonnenter som registrerer seg.

 

Merverdi for abonnentene

Hittil har det ikke vært rare greiene å finne om Svin på internett. Det lille som har stått på Norsvins hjemmeside har ikke vært spesielt aktuelt og lett tilgjengelig. Det har vært kommersielle grunner til at det aldri har vært aktuelt å legge hele bladet ut på nett. Svin er et abonnementsblad som lever av abonnements- og annonseinntekter. Svin skal fortsatt trykkes på pent papir i framtida også. Men gjennom nettsatsingen ønsker vi å utvikle tilbudet til leserne. Som abonnent skal du få merverdier, for eksempel ved å kunne lese bladet og søke på artikler via internett.

 

Samme løsning som dagsaviser bruker

Svin lanserer nå en løsning som likner på den mange dagsaviser har brukt i flere år. For å få til dette har vi inngått et samarbeid med React AS i Hamar, et selskap som har lang praksis med å presentere dagsaviser på nett. Ved å velge denne teknologien får vi en atskillig mer avansert og brukervennlig nettløsning enn den du får ved å legge bladene ut i PDF-formater, en løsning som mange blader og tidsskrifter har valgt.

 

Pilotprosjekt med Svin

Derfor er det heller ikke mange internettselskaper som har erfaring med å legge ut fagblader på denne måten. React AS var villig til å gjennomføre et pilotprosjekt med Svin, nettopp med tanke på å vinne erfaring som kan komme andre kunder til gode senere. Sidene er derfor ikke ferdig utviklet, men vi mener at grunnlaget er såpass bra at det er forsvarlig å åpne svineportalen.no nå. Sidene og alt innholdet på dem vil i starten være åpne for alle. Vi håper at leserne og brukerne vil ta i bruk det nye verktøyet, og vi håper at mange kommer med tilbakemeldinger og kommentarer, positive så vel som negative.

 

Alt i Svin pluss andre fagartikler

Alle hovedartikler i Svin vil dermed i sin helhet havne også på www.svineportalen.no. I første omgang har vi fått lagt ut artiklene fra og med 2009 og fram til i dag. Nye utgivelser av bladet vil, med en liten forsinkelse, legges ut etter hvert som de kommer. Men det stopper ikke med det. Også andre fagartikler fra Norsvins fagavdeling som ikke får plass i bladet vil etter hvert bli lagt ut på svineportalen. Portalen åpner for at også andre informasjonskilder kan knytte seg til etter hvert. Målet er det samme som for det trykte bladet; nemlig at Svin skal være svineprodusentenes førstevalg når det gjelder å holde seg oppdatert om det som rører seg i faget og næringa. Svineportalen skal gi deg som leser merverdi.

 

Åpen nettside i starten

Fra lanseringen nå den 28. mai vil www.svineportalen.no være åpent tilgjengelig for alle. Målet er å få tilbakemeldinger og reaksjoner fra leserne og brukerne som gjør at vi kan luke bort svakheter, og forsterke gode sider. Etter en åpen periode i sommer vil vi stenge den åpne tilgjengeligheten for alle. Gjennom et passordbeskyttet system vil alle som er betalende eller registrerte abonnenter få tilgang til hele bladet og alt som måtte ligge der av fagartikler i hele abonnementsperioden.

Slik går du framXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.