Publisert: 05.06.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Svensk optimisme

På et år har stemningen snudd blant svenske svineprodusenter. Fortsatt finnes utfordringer, men de er klart mer optimistiske med tanke på framtiden. 


Svensk optimisme

På et år har stemningen snudd blant svenske svineprodusenter. Fortsatt finnes utfordringer, men de er klart mer optimistiske med tanke på framtiden. 

Mälardalen, Sverige

 På årsmøtet for svenske svineprodusenter for et år siden var det pessimismen som rådde. Kjøttprisen var den samme som i Danmark, og selv da ønsket ikke slakteriene ta imot alt kjøttet som ble produsert. Enkelte svineprodusenter i distriktene stod med lua i hånda og undret hva nå? Men så snudde det. Svineprodusentene har fokusert hardt på hva som må til for at svensk svineproduksjon skal ha en framtid og fått fram mye av budskapet.

Svenske forbrukere kjøper nå svensk kjøtt. Kjøttprisen er i dag cirka halvannen krone over dansk nivå. Det skjer også forandring innen for eksempel rådgivning. Det at årsmøtet også var lagt til vakre Mälardalen la ingen demper på optimismen. 

 

Sveriges Jæren

 

Mälardalen, eller området nordvest for Stockholm, kan på en måte sammenlignes med Jæren når det gjelder gris. Her bygges grisehus selv når det er som svartest. De har et godt svinemiljø med dyktige produsenter. De er også dyktige til å lage god årsmøtestemning. Når de i tillegg hadde funnet en optimistisk kubonde til å holde inspirasjonsforedrag ble det veldig bra. Nå anses ikke mjølkeprodusenter generelt for å være optimister. Etter kvoteslipp i EU sliter produsenter i alle EU-land med lave priser dårlig økonomi. Flere vil trolig gå konkurs de neste par årene hvis ikke rammebetingelser endres. Men årsmøtetets kubonde var likevel optimist. Budskapet var enkelt:

«Bygg rimelig, jag kostnader, fokuser på det du tjener penger på, og se mulighetene i dårlige tider»

 

Jobber for investeringsstøtte

 

-Det ser betraktelig lysere ut nå, men vi må holde trykket oppe. Vi må også få på plass investeringsstøtte til svineprodusenter i hele landet, og få godtgjort for våre ulemper med høyere dyrevelferdskrav, sier leder Ingemar Olsson fra Karlskoga i Värmland. Investeringsstøtten i Sverige fungerer i dag omtrent som i Norge. De ulike regionene bestemmer selv hva de vil støtte. Det betyr at flere områder ikke gir støtte til svineprosjekter, mens enkelte områder gir betydelig støtte til bygging.

– Samtidig må vi ha mer fokus på å bygge rimelig, sa Olsson. Også her går Mälardalen foran. Området har kanskje det tøffeste vinterklimaet i grise-Sverige. Likevel kan en her for eksempel finne rimelige uisolerte husløsninger til gjeldpurker .

Årsmøtet i Sverige arrangeres som et åpent møte, men med sponsorer og fagforedrag. Under selve årsmøte kan de som ønsker følge et alternativt fagforedrag. Her var fokus på svinesykdommer som PED, svinepest og MRSA.

– På kort sikt frykter jeg PED mest. Den kan ramme knallhardt og med stor dødelighet, men det varer trolig bare halvannet år, sa Per Wallgren i Sveriges veterinære anstalt.