Publisert: 24.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Svakt opp

Prisen på kraftfôr er uforandret, eller et øre eller to høyere i februar enn i desember. Samtidig har norske råvarer økt i pris.


Svakt opp

Prisen på kraftfôr er uforandret, eller et øre eller to høyere i februar enn i desember. Samtidig har norske råvarer økt i pris.

Kraftfôrprisene har vært nesten uendret siden november/desember. Begge Felleskjøpene,  Agri og Rogaland/Agder,  har omtrent uforandret pris. Det samme gjelder Norgesfôr Strand/Unikorn. Prisen hos Dalebakken og Fiskå Mølle er litt opp. Likevel er det disse som fortsatt har lavest kraftfôrpris på henholdsvis diefôr og Norm slaktegrisfôr. Samtidig har norske råvarer økt i pris på grunn av terminer, slik at en prisoppgang er naturlig.

– Men sterk krone og rimeligere priser på importerte aminosyrer, mineraler og vitaminer drar omtrent like mye i motsatt retning, forklarer kraftfôrsjef Øystein Lien i Norgesfôr. Felleskjøpet Agri har egentlig økt prisen siden desember med et øre, men der er fraktsatsen litt lavere, slik at utslaget blir omtrent null. Hos Felleskjøpene Agri og Rogaland/Agder tar også det nye ”rimelige” slaktegrisfôret 110 stadig større andeler. I løpet av året forventes det å bli solgt mer enn 120. Men 120 ligner mest på Normfôret konkurrentene tilbyr, og det er det vi har med i sammenligningen.

Mer DON-testing

 – Dagens DON-tester er greie nok til å ta prøver på lager. Men de verken raske nok eller gode nok til å sortere korn ved mottak. Det er også umulig ved det blotte øye å se hvilke lass som har høyt innhold av mykotoksiner, forklarer Øystein Lien i Norgesfôr. Bransjen venter på nye testmetoder som kan tas i bruk i forbindelse med kornmottak. Det er et håp om at det kan skje allerede i høst.Men testing etter mottak har blitt stadig mer omfattende.

– Dette er mye mer nøye enn for et år siden. Vi har mye tettere oppfølging av kornpartier i dag. Nå tester vi kornet både før kjøp, inne på lager, og i ferdigvarer, forteller salgsjef Aasne Aasland i Felleskjøpet Rogaland/Agder og Leif Kåre Gjerde, daglig leder i Fiskå Mølle.

– Det har blitt en stor logistikkutfordring å holde partier adskilt og å kombinere ulike celler, supplerer Gjerde.

Likere priser 

Ellers er det vært å merke seg at kraftfôrpriser mellom landsdeler er mye likere i dag enn for et år siden. I januar i fjor kostet Felleskjøpet Agri (dyrest) sitt slaktegrisfôr i Stange nesten 30 øre mer enn Fiskå Mølle (rimeligst) sitt tilsvarende fôr på Klepp. Rogaland har fortsatt rimeligst kraftfôr, men i dag er forskjellen 15 øre etter rabatter er trukket fra. Men 15 øre betyr ca 30 kroner i forskjell på dekningsbidrag pr. slaktegris forutsatt samme kraftfôrforbruk. På Diefôr er prisen nå helt lik hos både Felleskjøpene Agri og Rogaland/Agder hvis adressen er Klepp eller Stange. Det vil si egentlig er prisen lavest på Østlandet da fraktsatsen (inklusiv i prisen) er ca 4 øre lavere i Klepp.