Publisert: 29.01.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Styring av purkas første brunst

Danskene har i sin rullende avprøvning sett nærmere på hvordan man kan styre purkas første brunst. Kan man synkronisere brunsten til purkene i egen besetning, er sjansen mye større for at man kan få ut optimal produksjon.


Styring av purkas første brunst

Danskene har i sin rullende avprøvning sett nærmere på hvordan man kan styre purkas første brunst. Kan man synkronisere brunsten til purkene i egen besetning, er sjansen mye større for at man kan få ut optimal produksjon.

Bakgrunn:

For å oppnå en optimal utnyttelse i en svinebesetning, forutsetter det at besetningen alltid er fyllt opp. Antall avvente og drektige purker, samt omløpere, skal kunne suppleres med inseminering av riktig antall ungpurker. Inseminering i annen brunst gir den beste økonomien. Sidene purkene har en syklus på tre uker, skal første brunst falle presis tre uker før ungpurka ønskes inseminert for første gang.

 

Framgangsmåte:

Litteraturundersøkelser og praktiske undersøkelser viser at det er mulig å påvirke tidspunktet for purkas første brunst. Rånekontakt er den overordende faktor som styrer brunsten.

 

For at rånekontakten skal ha noen effekt må følgene forhold være i orden;

Areal (minst 1m2/ungpurke, og mere hvis bingen skal brukes til brunstkontroll)

Fôrstyrke (ad libitum)

Temperatur mellom 18 – 20 ° C

Lys, minst 100 lux i ungpurkas oppholdsområde.

 

Praktiske undersøkelser viser at det er vanskelig å styre tidspunktet for første inseminering. I de fleste besetninger kommer ungpurkene i brunst innenfor 20 dager omkring en bestemt alder. Hvis man registrer alderen ved første brunst i egen besetning, kan intensiv rånekontakt 10-15 dager innen ungpurkene når denne alderen, få inntil halvparten av ungpurkene til å vise brunst 5 – 10 dager senere.

 

Danskene menere at følgende krav må være oppfyllt for å kunne styre brunsten;

 1. Ungpurka må ikke allerede være syklisk

 – Når ungpurka har hatt sin første brunst vil den komme regelmessig i brunst hver tredje uke.

 –  Dette forutsetter at man er oppmerksom på brunstige ungpurker før man starter stimulering.

 

 2. Ungpurka skal være tett på alderen for første spontane brunst

Det er alderen og ikke størrelsen som bestemmer tidspunktet for brunsten.

   – Den optimale alderen for stimulasjon varierer veldig fra besetning til besetning, men undersøkelser har vist at den ligger på rundt 180 dager i snitt.

 

 3. Utsett gjerne ungpurka for et miljøskifte

 

  – Flytting og sammenblanding med nye bingekamerater fremmer brunsttidspunktet

 

 4. Ungpurka skal utsettes for rånekontakt

 

– Purka og rånen skal møtes i samme binge. Kontakt via adskilte binger er ikke tilstrekkelig.

– Rånen og ungpurkene skal være sammen i minst 15 minutter.

 – Kontakten skal gjentas hver dag inntil observasjon av brunst.

 

Hvis en klarer å oppfylle alle disse kriteriene, forventes det at 50 – 70 % av ungpurkene kan synkroniseres til å komme i brunst mellom 5 – 10 dager etter at man har startet stimuleringen.

 

 

Forfattere: Flemming Thorup og Kristian M. Knage Rasmussen

 

Les mer: www.dansksvineproduktion.dk