Publisert: 03.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Streng smittebeskyttelse også ute på øde prærieland

Forholdet til helse og hygiene var noe av det som imponerte meg mest da jeg for første gang kom hit til midt-vesten og Cheyenne Ranch.


Streng smittebeskyttelse også ute på øde prærieland

Forholdet til helse og hygiene var noe av det som imponerte meg mest da jeg for første gang kom hit til midt-vesten og Cheyenne Ranch.

 

For at du skal komme innenfor dørene til grisehuset i Cheyenne må du dusje deg inn og bruke besetningens klær fra innerste plagg, selv om ranchen ligger milevis fra andre svineprodusenter. Fire av de som jobber her bor på ranchen, men om de er inne i eget hus og spiser lunsj bærer det inn i dusjen igjen før de fortsetter arbeidet i grisehuset. Dette vitner om at helse og hygiene blir tatt på alvor i Norsvin Internationals besetning ute på prærien i Sør-Dakota.

Det samme gjelder også ved levering av slakt. Her kjøres dyrene til et eget hus hvor de blir hentet med renvasket bil. Dyr som er kommet hit ut vil aldri komme inn i besetningen igjen. En gardbruker kjøper også noen slaktegriser som lastes opp et stykke unna ranchen.

Det meste av fôret blir blandet her på ranchen, men til smågris etter avvenning kjøpes det inn smågrisfôr. Også for dette gjelder det strenge regler. To ansatte møter opp og losser av fôrbilen cirka tre kilometer unna ranchen, og frakter det så tilbake hit med egen bil.

Sage Creek, som er rånestasjonen her borte, ligger cirka én kilometer unna selve ranchen. Her gjelder de samme regler for hygiene, pluss at det må ha gått 12 timer siden du var i besetningen før du kan gå inn i rånestasjonen. Noen jobber litt begge steder, og de starter da på Sage Creek før de kommer ned til ranchen for ny dusj før de går inn i besetningen.

Hvis vi skal sammenlikne denne besetningen med våre egne SPF-besetninger hjemme i Norge, så er mitt inntrykk at hygienekravene har tas like alvorlig som hjemme. De som jobber her synes dette er et greit system, og de er veldig påpasselige med at det blir fulgt opp av alle. Ingen uvedkommende får sette sine ben innenfor noen av de rene områdene.