Publisert: 29.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Stort steg videre for norsk- svensk svineavl

Et nytt og sterkt utvidet samarbeid mellom Norge og Sverige skal ta landenes svineavl et stort skritt videre. Den nye samarbeidsavtalen mellom Norsvin og Quality Genetics åpner helt nye muligheter i begge land.


Stort steg videre for norsk- svensk svineavl

Et nytt og sterkt utvidet samarbeid mellom Norge og Sverige skal ta landenes svineavl et stort skritt videre. Den nye samarbeidsavtalen mellom Norsvin og Quality Genetics åpner helt nye muligheter i begge land.

 

Samarbeidet omfatter avlen på de to morrasene landsvin og yorkshire. Quality Genetics (QG), som er avlsselskapet til det svenske kjøttsamvirket Swedish Meats, skal utføre avlsarbeidet på yorkshire, mens Norsvin skal utføre avlsarbeidet på landsvin.

– Dette er et stort framskritt som vil gi større avlsmessig framgang for både norske og svenske svineprodusenter, sier administrerende direktør Harald Gjein i Norsvin.

– Våre kunder er bruksbesetningene i svensk svineproduksjon. Denne avtalen med Norsvin er den beste avtalen for våre kunder. Til sammen kommer Norsvin og Quality Genetics til å forsyne cirka 4,5 millioner slaktegriser i de to landene med gener hvert år, sier administrerende direktør Johan Andersson i QG.

 

SAMME MORRASER I BEGGE LAND

Norsvin har som kjent hatt et godt samarbeid med svenskene i over ti år gjennom sitt samarbeid og medeierskap i det svenske selskapet Avelspoolen. Dette selskapet selger avlsmateriale til svenske svineprodusenter som leverer til private slakterier, og samarbeidet skal fortsette som før. Avelspoolens daglige leder Hans Agné ser på det som nå skjer som den mest logiske løsningen.

– Vi er svært positive til dette samarbeidet, som kan gi framskritt i verdenstoppen. Ikke minst svineprodusentene bør være fornøyd med det som skjer nå, sier Agné.

Den nye avtalen betyr med andre ord at alle svineprodusenter i Sverige og Norge nå får tilgang til det samme avlsmaterialet av de to morrasene yorkshire og landsvin.

 

FASER UT, BYGGER OPP

– Det som skjer er at svenskene nå faser ut landsvinavlen sin, og bygger opp yorkshireavlen i stedet. Vi konsentrerer oss om landsvinavlen, og gjør den tilgjengelig for hele det svenske markedet. Vi får felles avlsmessig styring, koordinering av ressursene og felles satsing i avlsarbeidet. Importen fra Sverige skal naturligvis skje på en slik måte at den gode dyrehelsa vår tas vare på, sier styreleder Live Høystad i Norsvin.

Norsvin har som kjent importert yorkshire fra Finland de siste årene. Men det har i lengre tid vært et ønske om å få sterkere avlsmessig norsk kontroll med avlen på denne rasen. Derfor dukket diskusjonen om å etablere norske avlsbesetninger av yorkshire opp igjen i vinter. Men med denne samarbeidsløsningen mot Sverige er naturligvis den diskusjonen lagt død.

Etter at den forrige runden om nordisk samarbeid om svineavlen brøt sammen, inngikk QG et bilateralt samarbeid med finske Finnpig. Tanken var å etablere avlsbesetninger i begge land som kunne utveksle semin. Men etter at svenskene i januar fikk negative meldinger med tanke på eksport av semin dit, så gikk de direkte i forhandlinger med Norsvin, heter det i en pressemelding fra QG i mars i år. Og siden både QG og Norsvin hadde vært i tidligere diskusjoner om samarbeid, så gikk det raskt å komme fram til en samarbeidsavtale med Norge.