Publisert: 27.03.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Større ute enn hjemme

Norsvin har nå større omsetning utenfor landets grenser enn hjemme. Og veksten ute fortsetter.


Større ute enn hjemme

Norsvin har nå større omsetning utenfor landets grenser enn hjemme. Og veksten ute fortsetter.

– Av en total omsetning i Norsvinkonsernet på 270 millioner kroner kommer nå 140 millioner kroner fra eksportaktiviteten, hvorav halvparten fra USA. Vår genetikk er inne i nærmere 200 000 purker i USA, og de representerer 15 prosent av purkene i de aller største produksjonsselskapene der, de såkalte power-housene. Og vi fortsetter å vokse. Det er den norske grisens fôreffektivitet som er den store døråpneren i våre eksportmarkeder, sa Norsvins administrerende direktør Olav Eik-Nes til årsmøtet i Hamar.

Avlspoolen i Sverige har også styrket seg kraftig, om omsetningen der ligger nå på 60 millioner kroner. Eik-Nes sa at han leder en virksomhet som går i spissen for en av landets mest innovative næringer.

– I januar i år tok vi i bruk genomisk seleksjon i avlsarbeidet, og vi utviklet nye avlsmål. Dette er det viktigste som har skjedd i avlen vår de 20 siste åra, sa Eik-Nes. DNA-kompetansen, Biobanken og genotypingen gir oss informasjon til å styre avlsframgangen på en helt annen måte enn før. Vi regner med at dette øker avlsframgangen med 30 prosent, sa Olav Eik-Nes.