Publisert: 19.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Store krav til brukervennlighet

En del produsenter, rådgivere og In-Grisadministrasjonen har siden nov. 2005 jobbet med utprøving av testversjonen av programmet In-Gris web. Etter hvert faller stadig flere brikker på plass, og en første versjon er snart klar.


Store krav til brukervennlighet

En del produsenter, rådgivere og In-Grisadministrasjonen har siden nov. 2005 jobbet med utprøving av testversjonen av programmet In-Gris web. Etter hvert faller stadig flere brikker på plass, og en første versjon er snart klar.

 

Underveis i testperioden har det vært stilt store krav til brukervennlighet.

 

UTFORDRENDE PROGRAMMERING

Utviklingen av In-Gris web har som så mange andre IT-prosjekter bydd på større utfordringer enn ventet underveis. Siste teknologi innen web-programmering er brukt for å få et mest mulig brukervennlig program. Dette har bydd på ekstra utfordringer da In-Gris benyttes til masseregistrering av data, noe som ikke er så vanlig for mange andre web-baserte programmer som for eksempel nettbank.

Dette har vært mer komplisert og ressurskrevende enn antatt. Det er brukt mye tid ut over budsjett, noe som har ført til at vi har sett oss nødt til å prioritere vekk noen funksjoner i første omgang. Dette er gjort for å få ferdig en grunnversjon av programmet. Versjon 1 ventes å være klar rett etter påske. Programmet vil da være tilpasset slaktegrisprodusenter og de av smågrisprodusentene som kun bruker produksjonsrapporter og grisingsliste.

 

FORTLØPENDE OPPDATERINGER

Når programmet går via internett har vi den store fordelen at vi hele tiden kan oppgradere programmet og legge til nye funksjoner så fort de er ferdig laget. Dette vil vi også gjøre i tiden framover. De som tidlig går over til den nye webversjonen, vil selvfølgelig også nyte godt av de nye elementene som kommer til underveis. Planen er at de funksjonene som foreløpig mangler, vil bli tatt inn så fort de er ferdig utviklet. Dette arbeidet vil gå fortløpende framover fra den dagen versjon 1 er klar. En annen fordel med web er at man unngår PC-problemer fordi programmet er installert på PC’en.

 

TESTPERIODE

Vi skal teste den nye web-versjonen grundig før vi sender den ut på markedet. Det har blitt gjort store framskritt i testperiodens to siste måneder. Blant annet har hastigheten på programmet blitt mye bedre. Det er derfor ingen grunn til bekymring for de av dere som har ISDN-linje. Programmet fungerer bra også på denne type linje, forutsatt at PC’en er av nyere dato.

Når versjon 1 av programmet er klart vil vi komme tilbake med mer detaljert informasjon om hva programmet inneholder og planer for videre utvikling. Vi regner nå med at de første brukerne får muligheten til å gå over til et webbasert In-Grisprogram utover våren og sommeren.