Publisert: 13.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Storbinger med sorteringsvekter – erfaringer fra USA og Tyskland

I USA, Canada og Tyskland, hvor slaktegris går i storbinger med 300 – 700 dyr, har sorteringsvekter fått stor utbredelse. Bingene er innretta slik at dyra må gå over vekta for å nå fôrstasjonen eller drikkenippelen. Dermed blir hvert enkelt dyr veid hver dag, noe som gir gode muligheter for fasefôring og slakting ved rett vekt.


Storbinger med sorteringsvekter – erfaringer fra USA og Tyskland

I USA, Canada og Tyskland, hvor slaktegris går i storbinger med 300 – 700 dyr, har sorteringsvekter fått stor utbredelse. Bingene er innretta slik at dyra må gå over vekta for å nå fôrstasjonen eller drikkenippelen. Dermed blir hvert enkelt dyr veid hver dag, noe som gir gode muligheter for fasefôring og slakting ved rett vekt.

 

Fra utlandet er erfaringene stort sett positive, men rammevilkårene er nokså annerledes enn hos oss, noe som gjør direkte sammenligning vanskelig. Landsutvalget for svin i Danmark har vært på studietur til USA og Tyskland for å lære mer om systemet, og har på grunnlag av det utarbeida en rapport som vi gjengir fra her.

Noen av fordelene som trekkes fram ved dette systemet er:

• Minimering av vektspredning og bedre styring av kjøttprosenten gjennom gode muligheter for fasefôring. • Automatisk frasortering til eget utlastingsrom før levering til slakteri. • Mindre innredning, noe som gjør vaskinga enklere. I USA er slike systemer billigere å bygge enn tradisjonelle småbinger. • Bedre plassutnyttelse, fordi grisene har et større samla tilgjengelig areal til rådighet. • Enklere håndtering av grisene fordi de er vant til å bevege seg i så mange ulike miljøer. • Mer ensartet immunitet kan gi bedre helse og lavere dødelighet. På den andre sida vil et utbrudd av for eksempel diaré fort spre seg til mange dyr, og dermed få større konsekvenser enn i tradisjonelle, mindre binger.

En forutsetning for at systemet skal fungere godt er at det brukes ressurser på å lære opp grisene i systemet. I de landene hvor dette systemet er utbredt, brukes vekstfremmere. Dette gjør at sykdomsproblemene er små, og er nok viktig for at systemet skal fungere godt. Klimaet gjør at ventilasjonen er enklere enn i Norge. I storbinger vil belegningsgraden variere mye, og det gir noen utfordringer for ventilasjonen. Pustende himling vil ikke fungere godt i et slikt system.